Το ποτάμιο δέλτα ή δέλτα ποταμού είναι γεωγραφικός σχηματισμός ο οποίος σχηματίζεται από την απόθεση ιζημάτων που μεταφέρει ένας ποταμός στην εκβολή του μια περιοχή με στάσιμο ή νερό που κινείται με μικρή ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει όταν ο ποταμός εισέρχεται σε έναν ωκεανό, θάλασσα, λίμνη, αποταμιευτήρα ή (σπανιότερα) σε έναν άλλο ποταμό, ο οποίος δεν μπορεί να απομακρύνει τα ιζήματα. Το όνομά του, σχετίζεται με την ομοιότητά του με το ελληνικό γράμμα Δ.

Δορυφορική εικόνα του δέλτα του Νείλου.

Στο δέλτα, η ταχύτητα του ποταμού μειώνεται γρήγορα, με αποτέλεσμα τα ιζήματα που μεταφέρει να αρχίσουν να καθιζάνουν. Αυτά τα αλλούβια συσσωρεύονται, σχηματίζοντας το δέλτα του ποταμού. Η ροή του νερού όταν φτάνει στα στάσιμα νερά, δεν περιορίζεται από τις όχθες και επεκτείνεται σε πλάτος, με αποτέλεσμα η ταχύτητά της να μειώνεται και τα ιζήματα που μεταφέρει να καθιζάνουν. Με τον καιρό, αυτό το κανάλι σχηματίζει ένα δελτοειδή λοβό, με αποτέλεσμα το στόμιο του ποταμού να προχωράει.

Ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η εκτροπή των υδάτων και η δημιουργία φραγμάτων μπορούν να έχουν προκαλέσουν ριζικές αλλαγές στο οικοσύστημα ενός δέλτα. Για παράδειγμα, τα φράγματα εμποδίζουν τη ροή των ιζημάτων, με αποτέλεσμα το δέλτα να διαβρωθεί.