Δήμος Βουφράδων

κατηργημένος δήμος της Ελλάδας

Ο Δήμος Βουφράδων ήταν δήμος του νομού Μεσσηνίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Μεσσήνης. Βρισκόταν στο κεντρικό τμήμα του νομού, στην ενδοχώρα. Ο δήμος αποτελούταν από 6 δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 1.802 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου ήταν ο Χατζής.

Δήμος Βουφράδων
Δήμος

Χώρα Ελλάδα
Διοίκηση  
Διοικητική υπαγωγή  
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομός Μεσσηνίας
Πληθυσμός 1.802

Διαίρεση Επεξεργασία

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δ.δ. Χατζή -- ο Χατζής [ 715 ]
Δ.δ. Βλάση -- ο Βλάσης [ 173 ]
Δ.δ. Κουρτακίου -- το Κουρτάκι [ 200 ]
Δ.δ. Μηλιωτίου -- το Μηλιώτιο [ 154 ]
Δ.δ. Πετριτσίου -- το Πετρίτσι [ 240 ]
Δ.δ. Χαραυγής [ 320 ]


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία