Δήμος Γόρτυνος

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο δήμος Γόρτυνος ήταν δήμος του νομού Αρκαδίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Μεγαλόπολης . Βρισκόταν στο δυτικό τμήμα του νομού και περικλυόταν από τους δήμους Δημητσάνας, Τρικολώνων και Μεγαλόπολης. Ήταν ένας από τους δήμους που συγκροτούσαν την επαρχία Γορτυνίας. Ο δήμος αποτελούταν από 10 δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 1.266 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν η Καρίταινα.

Δήμος Γόρτυνος
Δήμος

Χώρα Ελλάδα
Διοίκηση  
Διοικητική υπαγωγή  
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομός Αρκαδίας
Πληθυσμός 1.266 (απογραφή 2001)
Για τον δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου δείτε εδώ: δήμος Γόρτυνας

Διαίρεση Επεξεργασία

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δ.δ. Καριταίνης [ 379 ]
Δ.δ. Ατσιχόλου -- ο Ατσίχολος [ 63 ]
Δ.δ. Βλαχορράπτη -- ο Βλαχορράπτης [ 101 ]
Δ.δ. Ζώνης -- η Ζώνη [ 118 ]
Δ.δ. Κατσίμπαλη -- ο Κατσίμπαλης [ 61 ]
Δ.δ. Κουρουνιού -- ο Κουρουνιός [ 80 ]
Δ.δ. Κυπαρισσίων -- τα Κυπαρίσσια [ 95 ]
Δ.δ. Κωτιλίου [ 206 ]
Δ.δ. Μαυριών -- τα Μαυριά [ 49 ]
Δ.δ. Σαρακινίου [ 114 ]