Δήμος Μήθυμνας

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο δήμος Μήθυμνας λειτούργησε σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας ως δήμος του νομού Λέσβου από το 1999 έως το 2010 με έδρα τη Μήθυμνα.

Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας

Τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας (από 2011)

Πληθυσμός 2.433 (απογραφή 2001)
Δήμαρχος Δημήτρης Βουνάτσος
(Δήμαρχος Λέσβου)
Δημοτικές Κοινότητες
Διοικητική υπαγωγή
Δήμος Δήμος Λέσβου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γεωγραφική θέση
Νομός Λέσβου

Το 2001 είχε συνολικό πληθυσμό 2.433 κατοίκους εκ των οποίων οι 1.667 ανήκαν στην ομώνυμη έδρα. Στο Δήμο ανήκαν επίσης τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αργέννου (240 κάτοικοι), Λεπετύμνου (155 κάτοικοι) και Συκαμινέας (371 κάτοικοι).

Με τη διοικητική διαίρεση του 2011 (Σχέδιο Καλλικράτης), από 1 Ιανουαρίου 2011 εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο δήμος περιελάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δ.δ. Μήθυμνας [ 1.667 ]
Δ.δ. Αργέννου -- η Άργεννος [ 240 ]
Δ.δ. Λεπετύμνου -- ο Λεπέτυμνος [ 155 ]
Δ.δ. Συκαμινέας [ 371 ]