Οι Δίγεροι ήταν θρακική φυλή. Ο Πλίνιος αναφερόμενος στα θρακικά φύλα του Αίμου, προσθέτει ότι οι Δενθελήτες και οι Μαίδοι βρίσκονταν επί της δεξιάς όχθης του Στρυμόνα μέχρι των Βισαλτών, οι Δίγηροι επί της αριστερής όχθης μαζί με πολλές φυλές, οι οποίες ανήκαν στους Βησσούς και εκτείνονταν μέχρι του Νέστου.

Πηγές Επεξεργασία