Στην ελληνική μυθολογία η Δασσαρώ ήταν επώνυμη ηρωίδα της φυλής των Δασσαρητών. Ο Αππιανός (Ιλλυρ., 2) αναφέρει ότι η Δασσαρώ ήταν θυγατέρα του Ιλλυριού, εγγονή του Σικελού Κύκλωπα Πολυφήμου και της Γαλάτειας. Η Δασσαρώ αναφέρεται ως αδελφή πολλών επώνυμων ηρώων και ηρωίδων των ιλλυρικών φυλών, όπως η Δαορθώ και η Παρθώ.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969