Οι Δερσαίοι, λέγονταν και Δερραίοι, κατά τον Στέφανο τον Βυζάντιο ήταν μικρές, αλλά πολεμικές ελληνικές φυλές που κατοικούσαν στα δυτικά του Στρυμόνα, στα βόρεια ορεινά, βορειότερα δηλαδή των Σαπαίων, Οδομάντων και Βισαλτών. Νοτιώτεροι όλων ήταν οι Δερσαίοι, συνορεύοντας με τους Σαπαίους και Ήδωνούς.

Πηγές Επεξεργασία