Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς


Ο Δημήτριος Θεσσαλονικεύς ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα.

Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς
Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητασυγγραφέας

Βιογραφικά στοιχεία Επεξεργασία

Διέτριβε επί Πατριάρχη Ιωάσαφ Β΄ στη Μέμφιδα της Αιγύπτου. Περιηγήθηκε τη Γερμανία και συνέδεσε σχέσεις με τον Μελάγχθωνα.

Συγγράμματα Επεξεργασία

Σώζεται επιστολή του προς τον Μελάγχθωνα.

Πηγές Επεξεργασία