Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2006

Οι Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2001 ήταν οι πέμπτες Δημοτικές εκλογές της Κύπρου. Διεξήχθησαν στις 17 Δεκεμβρίου 2006 για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.[1][2]

Αποτελέσματα Επεξεργασία

Επαρχία Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμος Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκωσίας υποψήφιοι ήταν η Ελένη Μαύρου, η Άννα Μαραγκού, ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας και ο Νίκος Μεσαρίτης.[3] Δήμαρχος εξελέγη η Ελένη Μαύρου.[1][3]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ελένη Μαύρου 9781 34,93%
Άννα Μαραγκού 9007 32,17%
Μιχαλάκης Ζαμπέλας 7650 27,32%
Νίκος Μεσαρίτης 1562 5,58%
Σύνολο 28000 100%
Έγκυρα 28000 93,14%
Άκυρα 562 1,87%
Λευκά 1499 4,99%
Ψήφισαν 30061 74,45%
Αποχή 9261 23,55%
Εγγεγραμμένοι 39322
Πηγή: [1]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[4]

Δήμος Αγίου Δομετίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Δομετίου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Χατζηλοΐζου και ο Κώστας Πέτρου.[5] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Κλεάνθους.[1][5]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Χατζηλοΐζου 4586 58,01%
Κώστας Πέτρου 3320 41,99%
Σύνολο 7906 100%
Έγκυρα 7906 90,68%
Άκυρα 164 1,88%
Λευκά 649 7,44%
Ψήφισαν 8719 76,35%
Αποχή 2701 23,65%
Εγγεγραμμένοι 11450
Πηγή: [2]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[6]

Δήμος Αγλαντζιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγλαντζιάς υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πέτρου και ο Πανίκος Πέγκας.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πέτρου.[1][7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγλαντζιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πέτρου 5103 50,04%
Πανίκος Πέγκας 5094 49,96%
Σύνολο 10197 100%
Έγκυρα 10197 90,41%
Άκυρα 264 2,34%
Λευκά 818 7,25%
Ψήφισαν 11279 78,20%
Αποχή 2827 20,04%
Εγγεγραμμένοι 14106
Πηγή: [3]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[8]

Δήμος Έγκωμης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Έγκωμης υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Παυλίδης και ο Χρίστος Χαραλαμπίδης.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Παυλίδης.[1][9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Έγκωμης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Παυλίδης 4738 83,73%
Χρίστος Χαραλαμπίδης 921 16,27%
Σύνολο 5659 100%
Έγκυρα 5659 84,41%
Άκυρα 202 3,01%
Λευκά 843 12,57%
Ψήφισαν 6704 78,12%
Αποχή 1876 21,86%
Εγγεγραμμένοι 8580
Πηγή: [4]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[10]

Δήμος Ιδαλίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ιδαλίου υποψήφιοι ήταν ο Λεόντιος Καλλένος και ο Ανδρέας Βασιλείου.[11] Δήμαρχος εξελέγη ο Λεόντιος Καλλένος.[1][11]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ιδαλίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Λεόντιος Καλλένος 2029 50,16%
Ανδρέας Βασιλείου 2016 49,84%
Σύνολο 4045 100%
Έγκυρα 4045 95,58%
Άκυρα 40 0,95%
Λευκά 147 3,47%
Ψήφισαν 4232 91,16%
Αποχή 407 8,77%
Εγγεγραμμένοι 4639
Πηγή: [5]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[12]

Δήμος Κυθρέας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κυθρέας εκλέχθηκε ο Μιχαλάκης Σάββα χωρίς ανθυποψήφιο.[13] [1]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Δεν έχουν εντοπιστεί πληροφορίες.

Δήμος Λακατάμιας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λακατάμιας υποψήφιοι ήταν ο Λούκας Ιατρού, ο Χριστάκης Βιολάρης και ο Χαράλαμπος Χατζηπέτρου.[14] Δήμαρχος εξελέγη ο Λούκας Ιατρού.[1][14]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λακατάμιας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Λούκας Ιατρού 6707 48,10%
Χριστάκης Βιολάρης 6595 47,30%
Χαράλαμπος Χατζηπέτρου 642 4,60%
Σύνολο 13944 100%
Έγκυρα 13944 87,35%
Άκυρα 451 2,83%
Λευκά 1569 9,83%
Ψήφισαν 15964 83,42%
Αποχή 2784 14,85%
Εγγεγραμμένοι 18748
Πηγή: [6]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[15]

Δήμος Λατσιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λατσιών υποψήφιοι ήταν ο Παναγιώτης Κυπριανού και ο Χαράλαμπος Μαϊμάρης.[16] Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Κυπριανού.[1][16]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λατσιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Παναγιώτης Κυπριανού 3823 55,44%
Χαράλαμπος Μαϊμάρης 3073 44,56%
Σύνολο 6896 100%
Έγκυρα 6896 89,56%
Άκυρα 151 1,96%
Λευκά 653 8,48%
Ψήφισαν 7700 84,49%
Αποχή 1414 15,51%
Εγγεγραμμένοι 9114
Πηγή: [7]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[17]

Δήμος Μόρφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μόρφου εκλέχθηκε ο Χαράλαμπος Πίττας άνευ ανθυποψηφίου.[18][1]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[19]

Δήμος Στροβόλου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Στροβόλου υποψήφιοι ήταν ο Σάββας Ηλιοφώτου και ο Γιώργος Μηχανικός.[20] Δήμαρχος εξελέγη ο Σάββας Ηλιοφώτου.[1][3]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Στροβόλου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σάββας Ηλιοφώτου 15642 57,56%
Σάββας Ηλιοφώτου 11534 42,44%
Σύνολο 27176 100%
Έγκυρα 27176 85,50%
Άκυρα 912 2,87%
Λευκά 3696 11,63%
Ψήφισαν 31784 78,77%
Αποχή 8534 21,17%
Εγγεγραμμένοι 40318
Πηγή: [8]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[21]

Επαρχία Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμος Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λεμεσού υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Χρίστου και η Ελένη Θεοχάρους.[22] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Χρίστου.[1][22]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λεμεσού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Χρίστου 27006 55,14%
Ελένη Θεοχάρους 21972 44,86%
Σύνολο 48978 100%
Έγκυρα 48978 90,66%
Άκυρα 1307 2,42%
Λευκά 3741 6,92%
Ψήφισαν 54026 82,03%
Αποχή 10697 16,53%
Εγγεγραμμένοι 64723
Πηγή: [9]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[23]

Δήμος Αγίου Αθανασίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Αθανασίου υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Χατζηττοφής και ο Γιαννάκης Ιωάννου.[24] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Χατζηττοφής.[1][24]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Χατζηττοφής 3391 58,31%
Γιαννάκης Ιωάννου 2424 41,69%
Σύνολο 5815 100%
Έγκυρα 5815 91,89%
Άκυρα 127 2,43%
Λευκά 819 11,46%
Ψήφισαν 6328 87,52%
Αποχή 819 11,46%
Εγγεγραμμένοι 7147
Πηγή: [10]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[25]

Δήμος Γερμασόγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γερμασόγειας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Γαβριηλίδης, ο Πανίκος Λουρουτζιάτης και ο Γεώργιος Τσάνος.[26] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Γαβριηλίδης.[1][26]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γερμασόγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Γαβριηλίδης 1907 48,86%
Πανίκος Λουρουτζιάτης 1897 48,60%
Γεώργιος Τσάνος 99 2,54%
Σύνολο 3903 100%
Έγκυρα 3903 90,18%
Άκυρα 101 2,33%
Λευκά 324 7,49%
Ψήφισαν 4328 85,86%
Αποχή 678 13,54%
Εγγεγραμμένοι 5006
Πηγή: [11]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[27]

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών εκλέχθηκε ο Γιώργος Γεωργίου άνευ ανθυποψηφίου.[28][1]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[29]

Δήμος Μέσα Γειτονιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς υποψήφιοι ήταν ο Χρίστος Μέσης και ο Στέλιος Μαρκίδης.[30] Δήμαρχος εξελέγη ο Χρίστος Μέσης.[1][30]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χρίστος Μέσης 4419 65,86%
Στέλιος Μαρκίδης 2291 34,14%
Σύνολο 6710 100%
Έγκυρα 6710 88,87%
Άκυρα 192 2,54%
Λευκά 648 8,58%
Ψήφισαν 7550 84,29%
Αποχή 1300 14,69%
Εγγεγραμμένοι 8850
Πηγή: [12]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[31]

Επαρχία Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμος Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αμμοχώστου υποψήφιοι ήταν ο Αλέξης Γαλανός και ο Γιαννάκης Σκορδής.[32] Δήμαρχος εξελέγη ο Γιαννάκης Σκορδής.[1]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[33]

Δήμος Αγίας Νάπας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίας Νάπας υποψήφιοι ήταν ο Αντώνιος Τσόκκος, η Βαρβάρα Νικολάου Περικλέους και ο Κάρλος Μινίδης.[34] Δήμαρχος εξελέγη ο Αντώνιος Τσόκκος.[1][34]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίας Νάπας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αντώνιος Τσόκκος 1233 59,83%
Βαρβάρα Νικολάου Περικλέους 797 38,67%
Κάρλος Μινίδης 31 1,50%
Σύνολο 2061 100%
Έγκυρα 2061 98,14%
Άκυρα 13 0,62%
Λευκά 26 1,24%
Ψήφισαν 2100 91,42%
Αποχή 196 8,54%
Εγγεγραμμένοι 2296
Πηγή: [13]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[35]

Δήμος Ακανθούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ακανθού υποψήφιοι ήταν ο Σάββας Σαββίδης και ο Σωτήριος Λοϊζιά.[36] Δήμαρχος εξελέγη ο Ελένη Μαύρου.[1][36]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ακανθού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σάββας Σαββίδης 501 52,57%
Σωτήριος Λοϊζιά 452 47,43%
Σύνολο 953 100%
Έγκυρα 953 96,26%
Άκυρα 8 0,81%
Λευκά 29 2,93%
Ψήφισαν 990 81,57%
Αποχή 204 17,09%
Εγγεγραμμένοι 1194
Πηγή: [14]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[37]

Δήμος Δερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Δερύνειας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής, ο Μάριος Παντελή και ο Κώστας Σεργίου.[38] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής.[1][38]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Δερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής 2167 55,56%
Μάριος Παντελή 1679 43,05%
Κώστας Σεργίου 54 1,38%
Σύνολο 3900 100%
Έγκυρα 3900 94,20%
Άκυρα 72 1,74%
Λευκά 168 4,06%
Ψήφισαν 4140 84,36%
Αποχή 746 15,27%
Εγγεγραμμένοι 4886
Πηγή: [15]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[39]

Δήμος Λευκονοίκου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκονοίκου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Μιχάλης Πήλικου άνευ ανθυποψηφίου.[40]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[41]

 • Ανεξάρτητη Κίνηση Λευκόνοικο Αγώνας Επιστροφή: 7
 • Σωτήρης Κόκκινος: 1

Δήμος Λύσης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λύσης δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Ττοφιά άνευ ανθυποψηφίου.[42]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[43]

 • Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Ενωμένοι για τη Λύση»: 7
 • Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Οι πρωτοπόροι της Λύσης»: 1

Δήμος Παραλιμνίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Παραλιμνίου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Ευαγγέλου, ο Παναγιώτης Κύζας, ο Νίκος Βλίττη και ο Αντώνης Κεφάλας.[44] Δήμαρχος εξελέγη ο Ελένη Μαύρου.[1][44]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Παραλιμνίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Ευαγγέλου 2453 39,80%
Παναγιώτης Κύζας 1961 31,81%
Νίκος Βλίττη 1703 27,63%
Αντώνης Κεφάλας 47 0,76%
Σύνολο 6164 100%
Έγκυρα 6164 96,63%
Άκυρα 78 1,22%
Λευκά 137 2,15%
Ψήφισαν 6379 90,08%
Αποχή 699 9,88%
Εγγεγραμμένοι 7078
Πηγή: [16]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[45]

Επαρχία Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμος Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λάρνακας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Μωυσέως και ο Νίκος Θεμιστοκλέους.[46] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Μωυσέως.[1][46]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λάρνακας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Μωυσέως 13004 52,37%
Νίκος Θεμιστοκλέους 11827 47,63%
Σύνολο 24831 100%
Έγκυρα 24831 89,30%
Άκυρα 733 2,64%
Λευκά 2242 8,06%
Ψήφισαν 27806 81,41%
Αποχή 5763 17,17%
Εγγεγραμμένοι 33569
Πηγή: [17]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[47]

Δήμος Αθηένου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αθηένου υποψήφιοι ήταν ο Σπύρος Παπούης, ο Κώστας Σάκκαλος, o Χρίστος Ιωσηφίδης, η Ολυμπιάδα Βύζακου και ο Σταύρος Μεστάνας.[48] Δήμαρχος εξελέγη ο Ελένη Μαύρου.[1][48]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αθηένου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σπύρος Παπούης 1386 46,84%
Κώστας Σάκκαλος 1383 46,74%
Χρίστος Ιωσηφίδης 102 3,45%
Ολυμπιάδα Βύζακου 69 2,33%
Σταύρος Μεστάνας 19 0,64%
Σύνολο 2959 100%
Έγκυρα 2959 97,66%
Άκυρα 17 0,56%
Λευκά 54 1,78%
Ψήφισαν 3030 89,38%
Αποχή 359 10,59%
Εγγεγραμμένοι 3389
Πηγή: [18]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[49]

Δήμος Αραδίππου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αραδίππου υποψήφιος ήταν ο Χριστάκης Λιπέρης και ο Χριστόδουλος Μούσκος.[50] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Λιπέρης.[1][50]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Λιπέρης 3650 56,29%
Χριστόδουλος Μούσκος 2834 43,71%
Σύνολο 6484 100%
Έγκυρα 6484 95,65%
Άκυρα 76 1,12%
Λευκά 219 3,23%
Ψήφισαν 6779 89,00%
Αποχή 832 10,93%
Εγγεγραμμένοι 7611
Πηγή: [19]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[51]

Δήμος Πάνω Λευκάρων Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάνω Λευκάρων υποψήφιος ήταν ο Ανδρέας Σώσειλος, ο Θέμης Ρούβης, ο Γαβριήλ Νικολάου, ο Χριστάκης Κωνσταντίνου, ο Κύπρος Κυπριανού και η Μαρία Τούρου.[52] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Σώσειλος.[1][52]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Σώσειλος 302 43,96%
Θέμης Ρούβης 291 42,36%
Γαβριήλ Νικολάου 34 4,95%
Χριστάκης Κωνσταντίνου 30 4,37%
Κύπρος Κυπριανού 21 3,06%
Μαρία Τούρου 9 1,31%
Σύνολο 687 100%
Έγκυρα 687 97,06%
Άκυρα 5 0,71%
Λευκά 16 2,26%
Ψήφισαν 708 84,69%
Αποχή 128 15,31%
Εγγεγραμμένοι 836
Πηγή: [20]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[53]

Επαρχία Πάφου Επεξεργασία

Δήμος Πάφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάφου υποψήφιοι ήταν ο Σάββας Βέργας, ο Πανίκος Παπαγεωργίου, ο Ανδρέας Ευστρατίου και ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης.[54] Δήμαρχος εξελέγη ο Σάββας Βέργας.[1][54]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σάββας Βέργας 7842 64,59%
Πανίκος Παπαγεωργίου 3169 26,10%
Ανδρέας Ευστρατίου 715 5,89%
Ανδρέας Κωνσταντινίδης 416 3,43%
Σύνολο 12142 100%
Έγκυρα 12142 91,70%
Άκυρα 269 2,03%
Λευκά 830 6,27%
Ψήφισαν 13241 82,81%
Αποχή 2632 16,58%
Εγγεγραμμένοι 15873
Πηγή: [21]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[55]

Δήμος Γεροσκήπου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γεροσκήπου υποψήφιοι ήταν ο Τάσος Κούζουπου και ο Ανδρέας Σιήκκης.[56] Δήμαρχος εξελέγη ο Τάσος Κούζουπου.[1][56]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γεροσκήπου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Τάσος Κούζουπου 1826 52,19%
Ανδρέας Σιήκκης 1673 47,81%
Σύνολο 3499 100%
Έγκυρα 3499 94,95%
Άκυρα 58 1,57%
Λευκά 128 3,47%
Ψήφισαν 3685 90,02%
Αποχή 405 9,90%
Εγγεγραμμένοι 4090
Πηγή: [22]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[57]

Δήμος Πέγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πέγειας υποψήφιοι ήταν ο Νεόφυτος Ακουρσιώτης, ο Ανδρέας Σταυρή, ο Χριστάκης Κούβαρος και ο Χρίστος Θεοφανίδης.[58] Δήμαρχος εξελέγη ο Νεόφυτος Ακουρσιώτης.[1][58]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πέγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νεόφυτος Ακουρσιώτης 734 47,23%
Ανδρέας Σταυρή 429 27,61%
Χριστάκης Κούβαρος 349 22,46%
Χρίστος Θεοφανίδης 42 2,70%
Σύνολο 1554 100%
Έγκυρα 1554 98,17%
Άκυρα 8 0,51%
Λευκά 21 1,33%
Ψήφισαν 1583 88,63%
Αποχή 203 11,37%
Εγγεγραμμένοι 1786
Πηγή: [23]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[59]

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υποψήφιοι ήταν ο Αγαθάγγελος Γεωργίου, ο Ηλίας Μυριάνθους, ο Ανδρέας Στεφάνου και ο Μιχαλάκης Στυλιανού.[60] Δήμαρχος εξελέγη ο Αγαθάγγελος Γεωργίου.[1][60]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αγαθάγγελος Γεωργίου 378 31,21%
Ηλίας Μυριάνθους 368 30,39%
Ανδρέας Στεφάνου 354 29,23%
Μιχαλάκης Στυλιανού 111 9,17%
Σύνολο 1211 100%
Έγκυρα 1211 97,50%
Άκυρα 13 1,05%
Λευκά 15 1,45%
Ψήφισαν 1242 88,84%
Αποχή 156 11,16%
Εγγεγραμμένοι 1398
Πηγή: [24]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[61]

Επαρχία Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμος Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κερύνειας υποψήφιοι ήταν η Μαρία Ιωάννου, ο Κωνσταντίνος Ωρολογάς, ο Πέτρος Βράχας και η Ευανθία Παπασάββα Ιωάννου.[62] Δήμαρχος εξελέγη ο Ελένη Μαύρου.[1][62]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μαρία Ιωάννου 588 36,10%
Κωνσταντίνος Ωρολογάς 410 25,17%
Πέτρος Βράχας 383 23,51%
Ευανθία Παπασάββα Ιωάννου 248 15,22%
Σύνολο 1629 100%
Έγκυρα 1629 92,29%
Άκυρα 36 2,04%
Λευκά 100 5,67%
Ψήφισαν 1765 76,01%
Αποχή 557 23,99%
Εγγεγραμμένοι 2322
Πηγή: [25]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[63]

Δήμος Καραβά Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Καραβά εκλέχθηκε ο Ιωάννης Παπαϊωάννου άνευ ανθυποψηφίου.[64]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[65]

Δήμος Λαπήθου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λαπήθου υποψήφιοι ήταν ο Μυριανθέας Ελευθερίου και ο Νίκος Καλαμαράς.[66] Δήμαρχος εξελέγη ο Μυριανθέας Ελευθερίου.[1][66]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λαπήθου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μυριανθέας Ελευθερίου 1192 57,25%
Νίκος Καλαμαράς 890 42,75%
Σύνολο 2082 100%
Έγκυρα 2082 92,82%
Άκυρα 22 0,98%
Λευκά 139 6,20%
Ψήφισαν 2243 76,79%
Αποχή 678 23,21%
Εγγεγραμμένοι 2921
Πηγή: [26]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικού συμβουλίου οι έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής:[67]

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 «Αποτελέσματα εκλογών 2006». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 2. «Δημοτικές εκλογές». www.polignosi.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020. 
 3. 3,0 3,1 3,2 «Δήμος Λευκωσίας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 4. «Δήμος Λευκωσίας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 5. 5,0 5,1 «Δήμος Αγίου Δομετίου - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 6. «Δήμος Αγίου Δομετίου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 7. 7,0 7,1 «Δήμος Αγίου Αγλαντζιάς - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 8. «Δήμος Αγλαντζιάς - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 9. 9,0 9,1 «Δήμος Έγκωμης - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 10. «Δήμος Έγκωμης - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 11. 11,0 11,1 «Δήμος Ιδαλίου - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 12. «Δήμος Ιδαλίου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2020. 
 13. «Δήμος Κυθρέας - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 14. 14,0 14,1 «Δήμος Λακατάμιας - Εκλογή Δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 15. «Δήμος Λακατάμιας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 16. 16,0 16,1 «Δήμος Λατσιών - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 17. «Δήμος Λατσιών - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 18. «Δήμος Μόρφου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 19. «Δήμος Μόρφου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 20. «Δήμος Στροβόλου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 21. «Δήμος Στροβόλου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 22. 22,0 22,1 «Δήμος Λεμεσού - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 23. «Δήμος Λεμεσού - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 24. 24,0 24,1 «Δήμος Αγίου Αθανασίου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 25. «Δήμος Αγίου Αθανασίου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 26. 26,0 26,1 «Δήμος Γερμασόγειας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 27. «Δήμος Γερμασόγειας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 28. «Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 29. «Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 30. 30,0 30,1 «Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 31. «Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 32. «Δήμος Αμμοχώστου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 33. «Δήμος Αμμοχώστου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 34. 34,0 34,1 «Δήμος Αγίας Νάπας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 35. «Δήμος Αγίας Νάπας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 36. 36,0 36,1 «Δήμος Ακανθού - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 37. «Δήμος Ακανθούς - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 38. 38,0 38,1 «Δήμος Δερύνειας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 39. «Δήμος Δερύνειας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 40. «Δήμος Λευκονοίκου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 41. «Δήμος Λευκονοίκου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 42. «Δήμος Λύσης - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 43. «Δήμος Λύσης - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 44. 44,0 44,1 «Δήμος Παραλιμνίου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 45. «Δήμος Παραλιμνίου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 46. 46,0 46,1 «Δήμος Λάρνακας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 47. «Δήμος Λάρνακας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 48. 48,0 48,1 «Δήμος Αθηένου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 49. «Δήμος Αθηένου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 50. 50,0 50,1 «Δήμος Αραδίππου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 51. «Δήμος Αραδίππου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 52. 52,0 52,1 «Δήμος Πάνω Λευκάρων - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 53. «Δήμος Πάνω Λευκάρων - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 54. 54,0 54,1 «Δήμος Πάφου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 55. «Δήμος Πάφου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 56. 56,0 56,1 «Δήμος Γεροσήπου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 57. «Δήμος Γεροσκήπου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 58. 58,0 58,1 «Δήμος Πέγειας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 59. «Δήμος Πέγειας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 60. 60,0 60,1 «Δήμος Πόλης Χρυσοχούς - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 61. «Δήμος Πόλης Χρυσοχούς - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 62. 62,0 62,1 «Δήμος Κερύνειας - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 63. «Δήμος Κερύνειας - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 64. «Δήμος Καραβά- Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 65. «Δήμος Καραβά - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 66. 66,0 66,1 «Δήμος Λαπήθου - Εκλογή δημάρχου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 
 67. «Δήμος Λαπήθου - Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2020. 

Πηγές Επεξεργασία