Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2016

Οι Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2016 ήταν οι έβδομες Δημοτικές εκλογές της Κύπρου. Διεξήχθησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2016 για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.[1][2][3]

Εκλογικό σύστημα Επεξεργασία

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν στις 4 Νοεμβρίου 2016 με δημοσίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργού Εσωτερικών. Η διεξαγωγή τους ορίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου 2016.[4]

Κάθε ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να ψηφίσει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους σε ξεχωριστές ψηφοφορίες.[5] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων έγινε με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας (όποιος υποψήφιος συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους εκλεγόταν δήμαρχος).[5] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημοτικών συμβούλων έγινε με το σύστημα της απλής αναλογικής.[5] Για κάθε δήμο εκλεγόταν αριθμός δημοτικών συμβούλων σε αναλογία με τον πληθυσμό του. Κάθε ψηφοφόρος επέλεγε είτε ένα κομματικό συνδυασμό είτε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο.[6] Αν επέλεγε κομματικό συνδυασμό, μπορούσε να ψηφίσει επιπρόσθετα δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού αυτού.[6] Για κάθε δήμο οι σταυροί προτίμησης που εδικαιούτο κάθε ψηφοφόρος ήταν διαφορετικός.[6]

Οι εκτοπισμένοι ψηφοφόροι ψήφισαν στους δήμους που είχαν τη διαμονή τους ενώ είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και για το δήμο καταγωγής τους σε περίπτωση που η νέα διαμονή τους βρίσκεται σε άλλο δήμο. Στις εκλογές του 2016 αυτό ίσχυσε για τους εκτοπισμένους των κατεχομένων δήμων αλλά και του Δήμου Λευκωσίας, του Δήμου Αγίου Δομετίου και του Δήμου Δερύνειας, των οποίων μέρος είναι κατεχόμενο.[5]

Αποτελέσματα Επεξεργασία

Επαρχία Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμος Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκωσίας υποψήφιοι ήταν ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Παναγιώτης Σταυρινίδης.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης 9534 68,86%
Παναγιώτης Σταυρινίδης 4311 31,14%
Σύνολο 13845 100%
Έγκυρα 13845 91,61%
Άκυρα 205 1,36%
Λευκά 1063 7,03%
Ψήφισαν 15113 40,21%
Αποχή 22037 59,32%
Εγγεγραμμένοι 37150
Πηγή: [1], [2]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λευκωσίας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 5301 37,02 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 4246 29,65 8
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2112 14,75 4
Αλληλεγγύη 956 6,68 2
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 567 3,96 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 425 2,97 1
Συμμαχία Πολιτών 331 2,31
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 290 2,02
Κόμμα για τα Ζώα 93 0,65
Σύνολο 14321 100,00 26
Έγκυρα 14321 94,73
Άκυρα 315 2,08
Λευκά 481 3,18
Ψήφισαν 15117 40,22
Αποχή 22033 59,31
Εγγεγραμμένοι 37150
Πηγή: [3], [4]

Δήμος Αγίου Δομετίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Δομετίου υποψήφιοι ήταν ο Κώστας Πέτρου, o Γεώργιος Θεοφίλου και ο Γιώργος Καπάταης.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Κώστας Πέτρου.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κώστας Πέτρου 2824 57,66%
Γεώργιος Θεοφίλου 1599 32,65%
Γιώργος Καπάταης 475 9,70%
Σύνολο 4898 100%
Έγκυρα 4898 90,92%
Άκυρα 80 1,49%
Λευκά 409 7,59%
Ψήφισαν 5387 48,64%
Αποχή 5610 51,01%
Εγγεγραμμένοι 10997
Πηγή: [5], [6]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1813 35,83 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1138 22,49 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1040 20,55 2
Ανεξάρτητοι Δημότες Αγίου Δομετίου 348 6,88 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 295 5,83 1
Αλληλεγγύη 203 4,01 1
Συμμαχία Πολιτών 133 2,63
Ανδρέας Μιχαλάκης Χατζηγρηγορίου 90 1,78
Σύνολο 5060 100,00 12
Έγκυρα 5060 93,93
Άκυρα 135 2,51
Λευκά 192 3,56
Ψήφισαν 5387 48,64
Αποχή 5610 51,01
Εγγεγραμμένοι 10997
Πηγή: [7], [8]

Δήμος Αγλαντζιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγλαντζιάς υποψήφιοι ήταν ο Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Κώστας Κόρτας και η Έφη Ξάνθου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Χαράλαμπος Πετρίδης.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγλαντζιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χαράλαμπος Πετρίδης 3496 45,73%
Κώστας Κόρτας 3416 44,68%
Έφη Ξάνθου 733 9,59%
Σύνολο 7645 100%
Έγκυρα 7645 94,39%
Άκυρα 96 1,19%
Λευκά 358 4,42%
Ψήφισαν 8099 55,02%
Αποχή 6617 44,96%
Εγγεγραμμένοι 14716
Πηγή: [9], [10]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγλαντζιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2730 35,79 6
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1774 23,26 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1084 14,21 2
Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών Αγλαντζιάς 803 10,53 2
Συμμαχία Πολιτών 400 5,24 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 365 4,79 1
Μαζί για την Αγλαντζιά 267 3,50
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 141 1,85
Αλληλεγγύη 64 0,84
Σύνολο 7628 100,00 16
Έγκυρα 7628 94,18
Άκυρα 155 1,91
Λευκά 316 3,90
Ψήφισαν 8099 55,05
Αποχή 6617 44,96
Εγγεγραμμένοι 14716
Πηγή: [11], [12]

Δήμος Γερίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γερίου υποψήφιοι ήταν ο Νεόφυτος Παπαλαζάρου, ο Αργύρης Αργυρού και ο Λάζαρος Λαζάρου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Νεόφυτος Παπαλαζάρου.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γερίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νεόφυτος Παπαλαζάρου 1634 45,53%
Αργύρης Αργυρού 1509 42,05%
Λάζαρος Λαζάρου 446 12,43%
Σύνολο 3589 100%
Έγκυρα 3589 95,17%
Άκυρα 70 1,86%
Λευκά 112 2,97%
Ψήφισαν 3771 68,76%
Αποχή 1713 31,24%
Εγγεγραμμένοι 5484
Πηγή: [13], [14]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γερίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δικέφαλος Γερίου 825 23,40 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ Αυτοστέγασης) 645 18,30 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ Γερίου) 637 18,07 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 398 11,29 1
Ασπίς Αυτοστεγάσεως Γερίου 321 9,11 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 285 8,09 1
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 176 4,99
Αλληλεγγύη 152 4,31
Συνδυασμός Ανεξάρτητων 46 1,30
Ανεξάρτητη Κίνηση/Συμμαχία Πολιτών 40 1,13
Σύνολο 3525 100,00 8
Έγκυρα 3525 93,50
Άκυρα 95 2,52
Λευκά 150 3,98
Ψήφισαν 3770 68,75
Αποχή 1714 31,25
Εγγεγραμμένοι 5484
Πηγή: [15], [16]

Δήμος Έγκωμης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Έγκωμης υποψήφιοι ήταν ο Ζαχαρίας Κυριάκου, ο Φοίβος Ζαχαριάδης και ο Σωτήρης Κυριακίδης.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Ζαχαρίας Κυριάκου.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Έγκωμης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ζαχαρίας Κυριάκου 2186 44,40%
Φοίβος Ζαχαριάδης 2139 43,45%
Σωτήρης Κυριακίδης 598 12,15%
Σύνολο 4923 100%
Έγκυρα 4923 94,31%
Άκυρα 70 1,34%
Λευκά 227 4,35%
Ψήφισαν 5220 51,89%
Αποχή 4837 48,10%
Εγγεγραμμένοι 10057
Πηγή: [17], [18]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Έγκωμης
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2061 42,32 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1157 23,76 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 636 13,06 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 327 6,71 1
Αλληλεγγύη 265 5,44 1
Συμμαχία Πολιτών 190 3,90
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 132 2,71
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 102 2,09
Σύνολο 4870 100,00 12
Έγκυρα 4870 93,30
Άκυρα 108 2,07
Λευκά 242 4,64
Ψήφισαν 5220 51,89
Αποχή 4837 48,10
Εγγεγραμμένοι 10057
Πηγή: [19], [20]

Δήμος Ιδαλίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ιδαλίου υποψήφιοι ήταν ο Λεόντιος Καλλένος, ο Θεοδόσης Γρούτας και ο Νικόλαος Νικολάου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Λεόντιος Καλλένος.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ιδαλίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Λεόντιος Καλλένος 1831 39,77%
Θεοδόσης Γρούτας 1535 33,34%
Νικόλαος Νικολάου 1238 26,89%
Σύνολο 4604 100%
Έγκυρα 4604 96,89%
Άκυρα 60 1,26%
Λευκά 88 1,85%
Ψήφισαν 4752 71,76%
Αποχή 1838 27,89%
Εγγεγραμμένοι 6590
Πηγή: [21], [22]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ιδαλίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1586 35,46 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1069 23,90 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 542 12,12 1
Συνεργασία Δημοτών Ιδαλίου 521 11,65 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 353 7,89 1
Αλληλεγγύη/Ανεξάρτητοι Δημότες 299 6,68 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 103 2,30
Σύνολο 4473 100,00 10
Έγκυρα 4473 94,15
Άκυρα 121 2,55
Λευκά 157 3,30
Ψήφισαν 4751 71,75
Αποχή 1839 27,91
Εγγεγραμμένοι 6590
Πηγή: [23], [24]

Δήμος Κυθρέας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κυθρέας υποψήφιοι ήταν ο Πέτρος Καρεκλάς, ο Ζαχαρίας Βασιλειάδης και ο Ανδρέας Αριστείδου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Πέτρος Καρεκλάς.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κυθρέας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Πέτρος Καρεκλάς 729 49,83%
Ζαχαρίας Βασιλειάδης 428 29,25%
Ανδρέας Αριστείδου 306 20,92%
Σύνολο 1463 100%
Έγκυρα 1463 96,89%
Άκυρα 17 1,13%
Λευκά 30 1,99%
Ψήφισαν 1510 52,80%
Αποχή 1350 47,20%
Εγγεγραμμένοι 2860
Πηγή: [25], [26]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κυθρέας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 694 47,63 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 680 46,67 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 83 5,70
Σύνολο 1457 100,00 8
Έγκυρα 1457 96,49
Άκυρα 18 1,19
Λευκά 35 2,32
Ψήφισαν 1510 52,80
Αποχή 1350 47,20
Εγγεγραμμένοι 2860
Πηγή: [27], [28]

Δήμος Λακατάμιας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λακατάμιας υποψήφιοι ήταν η Φωτούλα Χατζηπαπά, ο Αργύρης Παπαναστασίου, ο Ανδρέας Ανδρέου Γλαύκου και ο Γιάννης Πιερίδης.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Φωτούλα Χατζηπαπά.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λακατάμιας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Φωτούλα Χατζηπαπά 5053 44,30%
Αργύρης Παπαναστασίου 2267 19,88%
Ανδρέας Ανδρέου Γλαύκου 2257 19,79%
Γιάννης Πιερίδης 1829 16,04%
Σύνολο 11406 100%
Έγκυρα 11406 92,57%
Άκυρα 161 1,31%
Λευκά 754 6,12%
Ψήφισαν 12321 54,34%
Αποχή 10055 44,94%
Εγγεγραμμένοι 22376
Πηγή: [29], [30]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λακατάμιας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3360 28,93 6
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3334 28,71 6
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1864 16,05 4
Αλληλεγγύη 1168 10,06 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 926 7,97 2
Συμμαχία Πολιτών 385 3,31 1
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 336 2,89 1
Λακατάμια Μπροστά 175 1,51
Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης (ΟΑΔ) 66 0,57
Σύνολο 11614 100,00 22
Έγκυρα 11614 94,25
Άκυρα 275 2,23
Λευκά 433 3,51
Ψήφισαν 12322 54,34
Αποχή 10054 44,93
Εγγεγραμμένοι 22376
Πηγή: [31], [32]

Δήμος Λατσιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λατσιών υποψήφιοι ήταν ο Χρίστος Πιττάρας, ο Κυριάκος Παρπούνας και ο Μιχαήλ Περικλέους Μιχαήλ.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Χρίστος Πιττάρας.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λατσιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χρίστος Πιττάρας 3113 53,10%
Κυριάκος Παρπούνας 2555 43,58%
Μιχαήλ Περικλέους Μιχαήλ 195 3,33%
Σύνολο 5863 100%
Έγκυρα 5863 90,62%
Άκυρα 89 1,44%
Λευκά 233 3,77%
Ψήφισαν 6185 58,97%
Αποχή 4252 40,74%
Εγγεγραμμένοι 10437
Πηγή: [33], [34]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λατσιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2840 48,61 6
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1716 29,37 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 559 9,57 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 401 6,86 1
Συμμαχία Πολιτών 171 2,93
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 156 2,67
Σύνολο 5843 100,00 12
Έγκυρα 5843 94,49
Άκυρα 124 2,01
Λευκά 217 3,51
Ψήφισαν 6184 58,96
Αποχή 4253 40,75
Εγγεγραμμένοι 10437
Πηγή: [35], [36]

Δήμος Μόρφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μόρφου υποψήφιοι ήταν ο Βίκτωρ Χατζηαβρράμ, ο Χαράλαμπος Πίττας, ο Χαρίλαος Χαριλάου, ο Μιχάλης Γεωργιάδης και ο Γεώργιος Γεωργίου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Βίκτωρ Χατζηαβρράμ.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μόρφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Βίκτωρ Χατζηαβρράμ 862 33,95%
Χαράλαμπος Πίττας 789 31,08%
Χαρίλαος Χαριλάου 515 20,28%
Μιχάλης Γεωργιάδης 242 9,53%
Γεώργιος Γεωργίου 131 5,16%
Σύνολο 2539 100%
Έγκυρα 2539 95,34%
Άκυρα 37 1,39%
Λευκά 87 3,27%
Ψήφισαν 2663 39,75%
Αποχή 4034 60,24%
Εγγεγραμμένοι 6697
Πηγή: [37], [38]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μόρφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 991 39,74 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 677 27,15 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 537 21,53 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 289 11,59 1
Σύνολο 2494 100,00 10
Έγκυρα 2494 93,69
Άκυρα 61 2,29
Λευκά 107 4,02
Ψήφισαν 2662 39,73
Αποχή 4035 60,25
Εγγεγραμμένοι 6697
Πηγή: [39], [40]

Δήμος Στροβόλου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Στροβόλου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, η Στέλλα Δημητρίου Μισιαούλη, ο Λάζαρος Σαββίδης και ο Χρίστος Τσίγκης.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Στροβόλου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 4755 28,25%
Στέλλα Δημητρίου Μισιαούλη 4619 27,45%
Λάζαρος Σαββίδης 3807 22,62%
Χρίστος Τσίγκης 3648 21,68%
Σύνολο 16829 100%
Έγκυρα 16829 92,23%
Άκυρα 254 1,39%
Λευκά 1164 6,68%
Ψήφισαν 18247 43,72%
Αποχή 22921 55,68%
Εγγεγραμμένοι 41168
Πηγή: [41], [42]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Στροβόλου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 5877 34,31 9
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3802 22,20 6
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 3210 18,74 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1150 6,71 2
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 1062 6,20 1
Συμμαχία Πολιτών 639 3,73 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 618 3,61 1
Αλληλεγγύη 479 2,80 1
Κόμμα για τα Ζώα 164 0,96
Παναγιώτης Μοίρας 127 0,74
Σύνολο 17128 100,00 26
Έγκυρα 17128 93,87
Άκυρα 390 2,14
Λευκά 728 3,99
Ψήφισαν 18246 43,72
Αποχή 22922 55,68
Εγγεγραμμένοι 41168
Πηγή: [43], [44]

Δήμος Τσερίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Τσερίου υποψήφιοι ήταν ο Σταύρος Μιχαήλ, ο Ανδρέας Γαβριήλ και ο Αναστάσιος Αναστασίου.[7] Δήμαρχος εξελέγη ο Σταύρος Μιχαήλ.[7]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Τσερίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σταύρος Μιχαήλ 1319 44,99%
Ανδρέας Γαβριήλ 1237 42,19%
Αναστάσιος Αναστασίου 376 12,82%
Σύνολο 2932 100%
Έγκυρα 2936 94,25%
Άκυρα 52 1,67%
Λευκά 127 4,08%
Ψήφισαν 3111 69,01%
Αποχή 1397 30,99%
Εγγεγραμμένοι 4508
Πηγή: [45], [46]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Τσερίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 855 29,13 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 853 29,06 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 509 17,34 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 305 10,39 1
Ελεύθερη Φωνή 254 8,65 1
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 159 5,42 1
Σύνολο 2936 100,00 8
Έγκυρα 2935 94,34
Άκυρα 104 3,34
Λευκά 72 2,31
Ψήφισαν 3111 69,01
Αποχή 1397 30,99
Εγγεγραμμένοι 4508
Πηγή: [47], [48]

Επαρχία Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμος Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λεμεσού υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Νικολαΐδης, o Ανδρέας Χρίστου και ο Χάρης Αριστείδου.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Νικολαΐδης.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λεμεσού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Νικολαΐδης 13920 48,30%
Ανδρέας Χρίστου 13911 48,27%
Χάρης Αριστείδου 986 3,42%
Σύνολο 28817 100%
Έγκυρα 28817 93,68%
Άκυρα 434 1,41%
Λευκά 1510 4,91%
Ψήφισαν 30761 47,67%
Αποχή 32447 51,33%
Εγγεγραμμένοι 63208
Πηγή: [49], [50]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λεμεσού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 10443 36,56 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 7123 24,93 6
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 4388 15,36 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1949 6,82 2
Αλληλεγγύη 1206 4,22 1
Κίνηση Πολιτών «Πράσινη Λεμεσός» 1040 3,64 1
Συμμαχία Πολιτών 884 3,09 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 849 2,97 1
Μίλτος Παπαδόπουλος 385 1,35
Κόμμα για τα Ζώα 214 0,75
Μάριος Βρυώνη 86 0,30
Σύνολο 28567 100,00 26
Έγκυρα 28567 92,87
Άκυρα 631 2,05
Λευκά 1562 5,08
Ψήφισαν 30760 47,66
Αποχή 32448 5,08
Εγγεγραμμένοι 63208
Πηγή: [51], [52]

Δήμος Αγίου Αθανασίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Αθανασίου υποψήφιοι ήταν ο Μαρίνος Κυριάκου, ο Ιωάννου Γιαννάκης και ο Ανδρέας Διογένους.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Μαρίνος Κυριάκου.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μαρίνος Κυριάκου 1924 38,97%
Ιωάννου Γιαννάκης 1781 36,07%
Ανδρέας Διογένους 1232 24,95%
Σύνολο 4937 100%
Έγκυρα 4937 89,12%
Άκυρα 87 1,66%
Λευκά 210 4,01%
Ψήφισαν 5234 62,69%
Αποχή 3062 36,91%
Εγγεγραμμένοι 8296
Πηγή: [53], [54]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1863 38,06 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1587 32,42 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 404 8,25 1
Συνδυασμός Ανεξάρτητοι Δημότες 344 7,03 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 257 5,25 1
Αλληλεγγύη 239 4,88
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 201 4,11
Σύνολο 4895 100,00 10
Έγκυρα 4895 93,52
Άκυρα 147 2,81
Λευκά 192 3,67
Ψήφισαν 5234 62,69
Αποχή 3062 36,91
Εγγεγραμμένοι 8296
Πηγή: [55], [56]

Δήμος Γερμασόγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γερμασόγειας υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Ξυδιάς, ο Ανδρέας Γαβριηλίδης, ο Παύλος Παύλου, ο Πανίκος Λουρουτζιάτης, ο Μάριος Οράτης και ο Ανδρέας Ηρακλέους.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Ξυδιάς.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γερμασόγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Ξυδιάς 1092 26,73%
Ανδρέας Γαβριηλίδης 940 23,01%
Παύλος Παύλου 818 20,02%
Πανίκος Λουρουτζιάτης 557 13,64%
Μάριος Οράτης 485 11,87%
Ανδρέας Ηρακλέους 193 4,72%
Σύνολο 4085 100%
Έγκυρα 4085 95,29%
Άκυρα 74 1,73%
Λευκά 128 2,99%
Ψήφισαν 4287 64,28%
Αποχή 2340 35,31%
Εγγεγραμμένοι 6627
Πηγή: [57], [58]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γερμασόγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1703 42,32 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1002 24,90 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 700 17,40 2
Ανεξάρτητος Συνδυασμός Αδέσμευτοι Δημότες 264 6,56 1
Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών Γερμασόγειας 163 4,05
Ανεξάρτητο Κίνημα Ανάπτυξης Γερμασόγειας 113 2,81
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 79 1,96
Σύνολο 4024 100,00 10
Έγκυρα 4024 93,87
Άκυρα 99 2,31
Λευκά 164 3,83
Ψήφισαν 4287 64,28
Αποχή 2340 35,31
Εγγεγραμμένοι 6627
Πηγή: [59], [60]

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Αναστασίου, ο Χρήστος Νεοκλέους και ο Ανδρέας Γεωργίου.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Αναστασίου.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Αναστασίου 4266 56,70%
Χρήστος Νεοκλέους 2856 37,96%
Ανδρέας Γεωργίου 402 5,34%
Σύνολο 7524 100%
Έγκυρα 7524 86,96%
Άκυρα 209 2,42%
Λευκά 919 10,62%
Ψήφισαν 8652 59,94%
Αποχή 5631 39,42%
Εγγεγραμμένοι 14283
Πηγή: [61], [62]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2737 33,52 6
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2731 33,44 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1614 19,76 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 946 11,58 2
Αλληλεγγύη 138 1,69
Σύνολο 8166 100,00 16
Έγκυρα 8166 94,38
Άκυρα 241 2,79
Λευκά 245 2,83
Ψήφισαν 8652 59,94
Αποχή 5631 39,42
Εγγεγραμμένοι 14283
Πηγή: [63], [64]

Δήμος Μέσα Γειτονιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς υποψήφιοι ήταν ο Δώρος Αντωνίου, ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης και ο Στέλιος Μαρκίδης.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Δώρος Αντωνίου.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Δώρος Αντωνίου 2487 50,04%
Φίλιππος Κωνσταντινίδης 1716 34,53%
Στέλιος Μαρκίδης 767 15,43%
Σύνολο 4970 100%
Έγκυρα 4970 91,58%
Άκυρα 100 1,84%
Λευκά 357 6,58%
Ψήφισαν 5427 54,37%
Αποχή 4422 44,90%
Εγγεγραμμένοι 9849
Πηγή: [65], [66]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1640 32,12 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1453 28,46 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1396 27,34 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 539 10,56 1
Αλληλεγγύη 78 1,53
Σύνολο 5106 100,00 12
Έγκυρα 5106 94,09
Άκυρα 106 1,95
Λευκά 215 3,96
Ψήφισαν 5427 54,37
Αποχή 4422 44,90
Εγγεγραμμένοι 9849
Πηγή: [67], [68]

Δήμος Ύψωνα Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ύψωνα υποψήφιοι ήταν ο Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου, ο Άριστος Αριστείδου και ο Σωτήρης Στυλιανού.[8] Δήμαρχος εξελέγη ο Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου.[8]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ύψωνα
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου 2158 45,88%
Άριστος Αριστείδου 2049 43,56%
Σωτήρης Στυλιανού 497 10,57%
Σύνολο 4704 100%
Έγκυρα 4704 96,37%
Άκυρα 72 1,48%
Λευκά 105 2,15%
Ψήφισαν 4881 77,73%
Αποχή 1396 22,24%
Εγγεγραμμένοι 6277
Πηγή: [69], [70]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ύψωνα
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2394 53,09 5
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 884 19,61 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 466 10,33 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 274 6,08 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 234 5,19 1
Συμμαχία Πολιτών 130 2,88
Ανεξάρτητη Κίνηση «Καθαρός Λόγος» 127 2,82
Σύνολο 4509 100,00 10
Έγκυρα 4509 94,07
Άκυρα 150 3,13
Λευκά 134 2,80
Ψήφισαν 4793 76,33
Αποχή 1484 23,64
Εγγεγραμμένοι 6277
Πηγή: [71], [72]

Επαρχία Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμος Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αμμοχώστου υποψήφιοι ήταν ο Αλέξης Γαλανός, ο Σίμος Ιωάννου, ο Ανδρέας Λόρδος και ο Γεώργιος Σταυρή.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Αλέξης Γαλανός.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αμμοχώστου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αλέξης Γαλανός 4941 41,73%
Σίμος Ιωάννου 4918 41,54%
Ανδρέας Λόρδος 1623 13,71%
Γεώργιος Σταυρή 357 3,02%
Σύνολο 11839 100%
Έγκυρα 11839 94,19%
Άκυρα 190 1,51%
Λευκά 540 4,30%
Ψήφισαν 12569 39,84%
Αποχή 18870 60,02%
Εγγεγραμμένοι 31439
Πηγή: [73], [74]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αμμοχώστου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 5151 43,09 11
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 4818 40,30 10
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1034 8,65 2
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 395 3,30 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 291 2,43 1
Αλληλεγγύη 265 2,22 1
Σύνολο 11954 100,00 26
Έγκυρα 11954 95,09
Άκυρα 171 1,36
Λευκά 446 3,55
Ψήφισαν 12571 39,85
Αποχή 18868 60,01
Εγγεγραμμένοι 31439
Πηγή: [75], [76]

Δήμος Αγίας Νάπας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίας Νάπας υποψήφιοι ήταν ο Γιάννης Καρούσος και ο Βάσος Βασιλείου.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Γιάννης Καρούσος.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίας Νάπας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γιάννης Καρούσος 1682 64,89%
Βάσος Βασιλείου 910 35,11%
Σύνολο 2592 100%
Έγκυρα 2592 97,22%
Άκυρα 28 1,05%
Λευκά 46 1,73%
Ψήφισαν 2666 82,76%
Αποχή 554 17,20%
Εγγεγραμμένοι 3220
Πηγή: [77], [78]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίας Νάπας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 926 35,82 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 873 33,77 3
Ανεξάρτητος Συνδυασμός Αγίας Νάπας 381 14,74 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 227 8,78 1
Πρωτοβουλία Επαγγελματιών Τουρισμού 178 6,89
Σύνολο 2585 100,00 8
Έγκυρα 2585 96,93
Άκυρα 61 2,29
Λευκά 21 0,79
Ψήφισαν 2667 82,80
Αποχή 553 17,17
Εγγεγραμμένοι 3220
Πηγή: [79], [80]

Δήμος Ακανθούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ακανθού υποψήφιοι ήταν η Ελένη Μυλωνά Χατζημιχαήλ και ο Σωτηρούλα Μαύρη Πούρου.[9] Δήμαρχος εξελέγη η Ελένη Μυλωνά Χατζημιχαήλ.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ακανθού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ελένη Μυλωνά Χατζημιχαήλ 560 63,13%
Σωτηρούλα Μαύρη Πούρου 327 36,87%
Σύνολο 887 100%
Έγκυρα 887 96,31%
Άκυρα 2 0,22%
Λευκά 32 3,47%
Ψήφισαν 921 71,56%
Αποχή 366 28,44%
Εγγεγραμμένοι 1287
Πηγή: [81], [82]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ακανθού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 411 45,92 4
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία Ακανθούς 324 36,20 3
Ανεξάρτητη Κίνηση «Ακανθού Επιστροφή» 120 13,41 1
Κτωρής Οικονόμου 40 4,47
Σύνολο 895 100,00 8
Έγκυρα 895 97,18
Άκυρα 14 1,52
Λευκά 12 1,30
Ψήφισαν 921 71,56
Αποχή 366 28,44
Εγγεγραμμένοι 1287
Πηγή: [83], [84]

Δήμος Δερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Δερύνειας εκλέχθηκε δήμαρχος ο Άντρος Καραγιάννης άνευ ανθυποψηφίου.[9]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Δερύνειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1070 38,41 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 686 24,62 2
Νέα Πνοή 291 10,45 1
Ανεξάρτητη Φωνή Δερύνειας 286 10,27 1
Αδούλωτοι Κάτω Δερύνειας 243 8,72
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 210 7,54
Σύνολο 2786 100,00 8
Έγκυρα 2786 95,67
Άκυρα 99 3,40
Λευκά 27 0,93
Ψήφισαν 2912 53,36
Αποχή 2530 46,49
Εγγεγραμμένοι 5442
Πηγή: [85], [86]

Δήμος Λευκονοίκου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκονοίκου υποψήφιοι ήταν η Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη και ο Πιερής Γυψιώτης.[9] Δήμαρχος εξελέγη η Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκονοίκου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη 662 54,94%
Πιερής Γυψιώτης 543 45,06%
Σύνολο 1205 100%
Έγκυρα 1205 97,49%
Άκυρα 8 0,65%
Λευκά 23 1,86%
Ψήφισαν 1236 58,27%
Αποχή 885 41,73%
Εγγεγραμμένοι 2121
Πηγή: [87], [88]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λευκονοίκου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Λευκόνοικο-Αγώνας-Επιστροφή 979 84,84 7
Λευκόνοικο-Διαφάνεια 175 15,16 1
Σύνολο 1154 100,00 8
Έγκυρα 1154 93,37
Άκυρα 36 2,91
Λευκά 46 3,72
Ψήφισαν 1236 58,27
Αποχή 885 41,73
Εγγεγραμμένοι 2121
Πηγή: [89], [90]

Δήμος Λύσης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λύσης υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Καούρης και ο Άγης Χαραλάμπους.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Καούρης.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λύσης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Καούρης 1755 71,02%
Άγης Χαραλάμπους 716 28,98%
Σύνολο 2471 100%
Έγκυρα 2471 91,96%
Άκυρα 47 1,75%
Λευκά 169 6,29%
Ψήφισαν 2687 51,04%
Αποχή 2574 48,93%
Εγγεγραμμένοι 5261
Πηγή: [91], [92]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λύσης
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1280 49,57 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 800 30,98 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 290 11,23 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 212 8,21 1
Σύνολο 2582 100,00 8
Έγκυρα 2582 96,13
Άκυρα 54 2,01
Λευκά 50 1,86
Ψήφισαν 2686 51,02
Αποχή 2575 48,95
Εγγεγραμμένοι 5261
Πηγή: [93], [94]

Δήμος Παραλιμνίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Παραλιμνίου υποψήφιοι ήταν ο Θεόδωρος Πυρίλλης και ο Γιώργος Νικολέττος.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Θεόδωρος Πυρίλλης.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Παραλιμνίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Θεόδωρος Πυρίλλης 4536 61,95%
Γιώργος Νικολέττος 2786 38,05%
Σύνολο 7322 100%
Έγκυρα 7322 97,38%
Άκυρα 81 1,08%
Λευκά 116 1,54%
Ψήφισαν 7519 81,13%
Αποχή 1741 18,80%
Εγγεγραμμένοι 9260
Πηγή: [95], [96]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Παραλιμνίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 4190 57,75 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1262 17,39 2
Ενότητα για το αύριο 847 11,67 1
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 521 7,18 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 435 6,00 1
Σύνολο 7255 100,00 12
Έγκυρα 7255 96,49
Άκυρα 173 2,30
Λευκά 91 1,21
Ψήφισαν 7516 81,13
Αποχή 1741 18,80
Εγγεγραμμένοι 9260
Πηγή: [97], [98]

Δήμος Σωτήρας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Σωτήρας υποψήφιοι ήταν ο Γεώργιος Τάκκας και ο Αδάμος Καϊκκή.[9] Δήμαρχος εξελέγη ο Γεώργιος Τάκκας.[9]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αμμοχώστου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γεώργιος Τάκκας 1811 56,86%
Αδάμος Καϊκκή 1374 43,14%
Σύνολο 3185 100%
Έγκυρα 3185 95,22%
Άκυρα 55 1,64%
Λευκά 105 3,14%
Ψήφισαν 3345 84,91%
Αποχή 592 15,04%
Εγγεγραμμένοι 3937
Πηγή: [99], [100]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Σωτήρας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1511 47,09 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 760 23,68 2
Πρωτοβουλία-Δράση Σωτήρας 649 20,22 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 154 4,80
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 135 4,21
Σύνολο 3209 100,00 8
Έγκυρα 3209 95,96
Άκυρα 90 2,69
Λευκά 45 1,35
Ψήφισαν 3344 84,89
Αποχή 593 15,06
Εγγεγραμμένοι 3937
Πηγή: [101], [102]

Επαρχία Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμος Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λάρνακας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Βύρας, ο Πέτρος Χριστοδούλου, ο Αλέξης Μιχαηλίδης, ο Ανδρέας Πέτρου, ο Λούης Δημητρίου και ο Γεώργιος Κωνσταντίνου.[10] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Βύρας.[10]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λάρνακας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Βύρας 6283 35,47%
Πέτρος Χριστοδούλου 4597 25,95%
Αλέξης Μιχαηλίδης 4300 24,27%
Ανδρέας Πέτρου 1464 8,26%
Λούης Δημητρίου 828 4,67%
Γεώργιος Κωνσταντίνου 243 1,37%
Σύνολο 17715 100%
Έγκυρα 17715 91,95%
Άκυρα 353 1,83%
Λευκά 1197 6,21%
Ψήφισαν 19265 54,37%
Αποχή 15628 44,79%
Εγγεγραμμένοι 34893
Πηγή: [103], [104]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λάρνακας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 7392 40,74 11
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 5273 29,06 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2285 12,59 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1287 7,09 2
Συμμαχία Πολιτών 721 3,97 1
Αλληλεγγύη 507 2,79 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 411 2,27 1
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 149 0,82
Μαρία Χατζηαντώνη 119 0,66
Σύνολο 18144 100,00 26
Έγκυρα 18144 94,18
Άκυρα 419 2,17
Λευκά 702 3,64
Ψήφισαν 19265 54,37
Αποχή 15628 44,79
Εγγεγραμμένοι 34893
Πηγή: [105], [106]

Δήμος Αθηένου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αθηένου υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Καρεκλάς, ο Γαβριήλ Καζάζης, ο Ιωάννης Καντηλάφτης και o Χρίστος Ιωσηφίδης.[10] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Καρεκλάς.[10]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αθηένου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Καρεκλάς 1214 40,28%
Γαβριήλ Καζάζης 1053 34,94%
Ιωάννης Καντηλάφτης 592 19,64%
Χρίστος Ιωσηφίδης 155 5,14%
Σύνολο 3014 100%
Έγκυρα 3014 97,60%
Άκυρα 24 0,78%
Λευκά 50 1,62%
Ψήφισαν 3088 80,17%
Αποχή 764 19,83%
Εγγεγραμμένοι 3852
Πηγή: [107], [108]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αθηένου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1156 39,12 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 741 25,08 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 533 18,04 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 525 17,77 1
Σύνολο 2955 100,00 8
Έγκυρα 2955 95,72
Άκυρα 54 1,75
Λευκά 78 2,53
Ψήφισαν 3087 80,11
Αποχή 765 19,86
Εγγεγραμμένοι 3852
Πηγή: [109], [110]

Δήμος Αραδίππου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αραδίππου υποψήφιος ήταν ο Ευάγγελος Ευαγγελίδης και ο Δημήτρης Χρυστοστόμου Ξιούρουππας.[10] Δήμαρχος εξελέγη ο Ευάγγελος Ευαγγελίδης.[10]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ευάγγελος Ευαγγελίδης 4073 53,18%
Δημήτρης Χρυστοστόμου Ξιούρουππας 3586 46,82%
Σύνολο 7659 100%
Έγκυρα 7659 95,55%
Άκυρα 111 1,38%
Λευκά 246 3,07%
Ψήφισαν 8016 73,31%
Αποχή 2915 26,67%
Εγγεγραμμένοι 10931
Πηγή: [111], [112]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αραδίππου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3521 45,41 6
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2502 32,27 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 830 10,71 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 720 9,29 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 111 1,43
Συμμαχία Πολιτών 69 0,89
Σύνολο 7753 100,00 12
Έγκυρα 7753 95,67
Άκυρα 172 2,12
Λευκά 179 2,21
Ψήφισαν 8104 74,12
Αποχή 2827 25,86
Εγγεγραμμένοι 10931
Πηγή: [113], [114]

Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού υποψήφιος ήταν ο Κύπρος Ανδρονίκου και ο Χριστόφορος Κουμπάρος.[10] Δήμαρχος εξελέγη ο Κύπρος Ανδρονίκου.[10]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κύπρος Ανδρονίκου 1809 54,39%
Χριστόφορος Κουμπάρος 1517 45,61%
Σύνολο 3326 100%
Έγκυρα 3326 94,35%
Άκυρα 54 1,53%
Λευκά 145 4,11%
Ψήφισαν 3525 66,64%
Αποχή 1765 33,36%
Εγγεγραμμένοι 5290
Πηγή: [115], [116]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1403 42,85 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1201 36,68 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 517 15,79 1
Αλληλεγγύη 153 4,67
Σύνολο 32 100,00 8
Έγκυρα 3274 92,88
Άκυρα 103 2,92
Λευκά 148 4,20
Ψήφισαν 3525 66,64
Αποχή 1765 33,36
Εγγεγραμμένοι 5290
Πηγή: [117], [118]

Δήμος Λειβαδιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λειβαδιών εκλέχθηκε δήμαρχος ο Μάριος Αρμένη άνευ ανθυποψηφίου.[10]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λειβαδιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Λειβαδιών 919 33,56 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 862 31,48 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 594 21,69 2
Συνεργασία για τα Λειβάδια 363 13,26 1
Σύνολο 2738 100,00 8
Έγκυρα 2738 96,24
Άκυρα 74 2,60
Λευκά 33 1,16
Ψήφισαν 2845 63,98
Αποχή 1602 36,02
Εγγεγραμμένοι 4447
Πηγή: [119], [120]

Δήμος Πάνω Λευκάρων Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάνω Λευκάρων υποψήφιος ήταν ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο Σάββας Ξενοφώντος και ο Ευθύμιος Στρούθος.[10] Δήμαρχος εξελέγη ο Σοφοκλής Σοφοκλέους.[10]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σοφοκλής Σοφοκλέους 370 49,60%
Σάββας Ξενοφώντος 265 35,52%
Ευθύμιος Στρούθος 111 14,88%
Σύνολο 746 100%
Έγκυρα 746 98,29%
Άκυρα 5 0,66%
Λευκά 17 1,05%
Ψήφισαν 759 82,59%
Αποχή 160 17,41%
Εγγεγραμμένοι 919
Πηγή: [121], [122]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 243 32,62 3
Για τα Λεύκαρα 167 22,42 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 140 18,79 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 93 12,48 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 83 11,14 1
Συμμαχία Πολιτών 19 2,55
Σύνολο 745 100,00 8
Έγκυρα 745 98,16
Άκυρα 5 0,66
Λευκά 9 1,19
Ψήφισαν 759 82,59
Αποχή 160 17,41
Εγγεγραμμένοι 919
Πηγή: [123], [124]

Επαρχία Πάφου Επεξεργασία

Δήμος Πάφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάφου υποψήφιοι ήταν ο Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Άκης Χρυσομήλος.[11] Δήμαρχος εξελέγη ο Φαίδωνας Φαίδωνος.[11]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Φαίδωνας Φαίδωνος 7296 55,66%
Άκης Χρυσομήλος 5811 44,34%
Σύνολο 13107 100%
Έγκυρα 13107 94,98%
Άκυρα 206 1,49%
Λευκά 487 3,53%
Ψήφισαν 13800 70,56%
Αποχή 5606 28,89%
Εγγεγραμμένοι 19406
Πηγή: [125], [126]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 4965 38,93 8
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2592 20,32 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2049 16,07 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1566 12,28 2
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 467 3,66 1
Κίνηση Σωτηρίας της Πάφου 386 3,03 1
Αλληλεγγύη 308 2,41 1
Συμμαχία Πολιτών 250 1,96
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 171 1,34
Σύνολο 12754 100,00 20
Έγκυρα 12754 92,40
Άκυρα 552 4,00
Λευκά 497 3,60
Ψήφισαν 13803 70,57
Αποχή 5603 28,87
Εγγεγραμμένοι 19406
Πηγή: [127], [128]

Δήμος Γεροσκήπου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γεροσκήπου υποψήφιοι ήταν ο Μιχάλης Παυλίδης, ο Γιαννάκης Μαλλουρίδης και ο Ανδρέας Σιήκκης.[11] Δήμαρχος εξελέγη ο Μιχάλης Παυλίδης.[11]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γεροσκήπου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μιχάλης Παυλίδης 1803 51,80%
Γιαννάκης Μαλλουρίδης 978 28,10%
Ανδρέας Σιήκκης 700 20,11%
Σύνολο 3481 100%
Έγκυρα 3481 95,55%
Άκυρα 64 1,76%
Λευκά 98 2,69%
Ψήφισαν 3643 75,91%
Αποχή 1156 24,09%
Εγγεγραμμένοι 4799
Πηγή: [129], [130]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γεροσκήπου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 969 27,74 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 796 22,79 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 671 19,21 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 521 14,92 1
Κίνηση Σωτηρίας της Πάφου 183 5,24 1
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 151 4,32
Συμμαχία Πολιτών 96 2,75
Διαφάνεια 88 2,52
Αλληλεγγύη 18 0,52
Σύνολο 3493 100,00 8
Έγκυρα 3493 95,88
Άκυρα 91 2,50
Λευκά 59 1,62
Ψήφισαν 3643 75,91
Αποχή 1156 24,09
Εγγεγραμμένοι 4799
Πηγή: [131], [132]

Δήμος Πέγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πέγειας υποψήφιοι ήταν ο Μαρίνος Λάμπρου, ο Παντελής Χάρπας και ο Νεόφυτος Ακουρσιώτης.[11] Δήμαρχος εξελέγη ο Μαρίνος Λάμπρου.[11]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πέγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μαρίνος Λάμπρου 829 44,24%
Παντελής Χάρπας 710 37,89%
Νεόφυτος Ακουρσιώτης 335 17,88%
Σύνολο 1874 100%
Έγκυρα 1874 97,05%
Άκυρα 23 1,19%
Λευκά 34 1,76%
Ψήφισαν 1931 70,22%
Αποχή 819 29,78%
Εγγεγραμμένοι 2750
Πηγή: [133], [134]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πέγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 593 31,73 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 302 16,16 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 287 15,36 1
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 265 14,18 1
Κίνημα Ανεξαρτήτων 239 12,79 1
Πρωτοβουλία Νέων Πέγειας 183 9,79 1
Σύνολο 1869 100,00 8
Έγκυρα 1869 96,79
Άκυρα 42 2,18
Λευκά 20 1,04
Ψήφισαν 1931 70,22
Αποχή 819 29,78
Εγγεγραμμένοι 2750
Πηγή: [135], [136]

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υποψήφιοι ήταν ο Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Σταύρος Ιακωβίδης και ο Αγαθάγγελος Γεωργίου.[11] Δήμαρχος εξελέγη ο Γιώτης Παπαχριστοφή.[11]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γιώτης Παπαχριστοφή 801 47,48%
Σταύρος Ιακωβίδης 489 28,99%
Αγαθάγγελος Γεωργίου 397 23,53%
Σύνολο 1687 100%
Έγκυρα 1687 97,97%
Άκυρα 20 1,16%
Λευκά 15 0,87%
Ψήφισαν 1722 81,56%
Αποχή 388 18,39%
Εγγεγραμμένοι 2110
Πηγή: [137], [138]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 548 33,31 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 526 31,98 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 236 14,35 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 173 10,52 1
Ανεξάρτητοι Πολίτες 112 6,81
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 50 3,04
Σύνολο 1645 100,00 8
Έγκυρα 1645 95,53
Άκυρα 47 2,73
Λευκά 30 1,74
Ψήφισαν 1722 81,56
Αποχή 388 18,39
Εγγεγραμμένοι 2110
Πηγή: [139], [140]

Επαρχία Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμος Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κερύνειας υποψήφιοι ήταν η Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη, ο Γρηγόρης Νεοκλέους και ο Οδυσσέας Πατσαλίδης.[12] Δήμαρχος εξελέγη η Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη.[12]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη 977 59,28%
Γρηγόρης Νεοκλέους 671 40,72%
Οδυσσέας Πατσαλίδης 671 40,72%
Σύνολο 1648 100%
Έγκυρα 1648 91,66%
Άκυρα 36 1,95%
Λευκά 115 6,40%
Ψήφισαν 1798 79,70%
Αποχή 458 20,30%
Εγγεγραμμένοι 2256
Πηγή: [141], [142]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κερύνειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 594 35,48 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 547 32,68 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 230 13,74 1
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 249 14,87 1
Σύνολο 1674 100,00 8
Έγκυρα 1674 93,21
Άκυρα 51 2,84
Λευκά 71 3,95
Ψήφισαν 1796 79,61
Αποχή 460 20,39
Εγγεγραμμένοι 2256
Πηγή: [143], [144]

Δήμος Καραβά Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Καραβά εκλέχθηκε δήμαρχος ο Νίκος Χατζηστεφάνου άνευ ανθυποψηφίου.[12]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υποψηφιότητα έθεσε μόνο ο συνδυασμός «Ενότητα Καραβιωτών», ο οποίος εξέλεγε και τους οκτώ δημοτικούς συμβούλους.[13][14][15]

Δήμος Λαπήθου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λαπήθου υποψήφιοι ήταν ο Νεοπτόλεμος Κότσαπας και ο Θεόδωρος Αχιλλέως.[12] Δήμαρχος εξελέγη ο Μυριανθέας Ελευθερίου.[12]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λαπήθου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νεοπτόλεμος Κότσαπας 1100 52,28%
Θεόδωρος Αχιλλέως 1004 47,72%
Σύνολο 2104 100%
Έγκυρα 2104 93,06%
Άκυρα 48 2,12%
Λευκά 109 4,82%
Ψήφισαν 2261 82,46%
Αποχή 481 17,54%
Εγγεγραμμένοι 2742
Πηγή: [145], [146]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λαπήθου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 446 31,97 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 415 29,75 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 337 24,16 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 164 11,76 1
Αντώνης Αγγελή 33 2,37
Σύνολο 1395 100,00 8
Έγκυρα 1395 94,00
Άκυρα 44 2,96
Λευκά 45 3,03
Ψήφισαν 1484 48,64
Αποχή 1565 51,33
Εγγεγραμμένοι 3049
Πηγή: [147], [148]

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. «Αποτελέσματα εκλογών 2016». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 2. «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 3. Καυκαλιάς, Γιώργος (16 Δεκεμβρίου 2016). «Η ώρα της κάλπης για την εκλογή των "Τοπικών Αρχόντων"». www.sigmalive.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 4. «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016». Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 «Δημοτικές εκλογές». 11 Σεπτεμβρίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 6. 6,0 6,1 6,2 «Στην τελική ευθεία-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εκλογές». www.sigmalive.com. 16 Δεκεμβρίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Λευκωσίας». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2020. 
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Λεμεσού». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2020. 
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Αμμοχώστου». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Λάρνακας». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Πάφου». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 «Ο Φιλελεύθερος - Δημοτικές εκλογές 2016 - Επαρχία Κερύνειας». archive.philenews.com. Ο Φιλελεύθερος. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 13. Στρατής, Δημήτρης (18 Νοεμβρίου 2016). «Έκλεισαν οι ενστάσεις για τις Δημοτικές». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 14. «Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις δημοτικές εκλογές». www.riknews.com.cy. 14 Νοεμβρίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 
 15. «Αποτελέσματα εκλογών 2016 - Επαρχία Κερύνειας». Ένωση Δήμων Κύπρου. 18 Δεκεμβρίου 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020. 

Πηγές Επεξεργασία