Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Windows

Η Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών των Windows (αγγλ. Windows API), γνωστή και ως Διεπαφή των Windows, Διασύνδεση των Windows, Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών των Windows ή API των Windows, είναι το όνομα που δίνει η Microsoft στο βασικό σύνολο της προτυποποιημένης διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών του λειτουργικού της συστήματος Windows, το οποίο καθιστά τις κλήσεις συστήματος του πυρήνα προσπελάσιμες από τους προγραμματιστές.

Το API των Windows έχει σχεδιαστεί για χρήση με τις γλώσσες C/C++ και είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να αλληλεπιδράσει ένα πρόγραμμα χρήστη με το λειτουργικό σύστημα. Άμεση πρόσβαση στους πόρους του υλικού σε ένα σύστημα Windows, η οποία είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη οδηγών συσκευών, γίνεται διαμέσου του Μοντέλου Οδηγών των Windows, η προγραμματιστική διασύνδεση του οποίου αποτελεί τμήμα του API των Windows.

Ένα Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού είναι διαθέσιμο για τα Windows, το οποίο παρέχει στους προγραμματιστές εργαλεία και τεκμηρίωση για την κατασκευή λογισμικού με χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών των Windows.