Διεθνής κατάσταση και χρήση του ευρώ

Η Διεθνής κατάσταση και χρήση του ευρώ έχει αυξηθεί από την έναρξή του το 1999. Όταν το ευρώ αντικατέστησε επισήμως 12 νομίσματα την 1η Ιανουαρίου 2002, κληρονόμησε τη χρήση τους σε εδάφη όπως το Μαυροβούνιο και αντικατέστησε μικρά νομίσματα συνδεδεμένα με τα νομίσματα προ της ευρωζώνης, όπως στο Μονακό. Τέσσερα μικρά κράτη έλαβαν επίσημο δικαίωμα να χρησιμοποιούν το ευρώ και να κόβουν τα δικά τους νομίσματα, αλλά όλες οι άλλες χρήσεις ήταν ανεπίσημες εκτός ευρωζώνης (τα κράτη της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ). Με ή χωρίς συμφωνία αυτές οι χώρες, σε αντίθεση με αυτές της ευρωζώνης, δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή στην Ευρωομάδα.

Η χρήση του ευρώ και του δολαρίου παγκοσμίως:
  Εξωτερικοί υιοθέτες του ευρώ
  Νομίσματα συνδεδεμένα με το ευρώ
  Νομίσματα συνδεδεμένα με το ευρώ σε στενή ζώνη
  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  Εξωτερικοί υιοθέτες του δολαρίου ΗΠΑ
  Νομίσματα συνδεδεμένα με το αμερικανικό δολάριο
  Νομίσματα συνδεδεμένα με το αμερικανικό δολάριο σε στενή ζώνη

Σημείωση: Το Λευκορωσικό ρούβλι είναι συνδεδεμένο με το ευρώ, ρωσικό ρούβλι και το αμερικανικό δολάριο σε ένα καλάθι νομισμάτων.

Η διεθνής χρήση έχει επίσης αυξηθεί ως νόμισμα διαπραγμάτευσης, ενεργώντας ως οικονομική ή πολιτική εναλλακτική λύση για τη χρήση του δολαρίου ΗΠΑ. Η αυξανόμενη χρήση της υπό αυτή την έννοια οδήγησε στο να γίνει ο μοναδικός σημαντικός αμφισβητίας του δολαρίου ΗΠΑ ως το κυριότερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία