Δικαίωμα επίσκεψης χαρακτηρίζεται διεθνώς το δικαίωμα που παρέχεται στα πολεμικά πλοία εμπόλεμων Χωρών και που διενεργούν σε εμπορικά πλοία ουδέτερης σημαίας, πριν τη νηοψία.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται από ομάδα Αξιωματικών και ναυτών του πολεμικού πλοίου η οποία και καλείται "ομάδα επίσκεψης". Αυτή αποτελείται από ένα ή δύο Αξιωματικούς, ένα ναύτη σηματωρό και από μικρό άγημα εξοπλισμένων ανδρών. Ο ένας εκ των αξιωματικών συνήθως επιλέγεται να είναι είτε οικονομικός ή επίκουρος σημαιοφόρος (εκ του εμπορικού ναυτικού προερχόμενος) ο οποίος λέγεται "Αξιωματικός επισκεπτόμενος" ο δε έτερος "Αξιωματικός μάρτυρας".

Αμέσως όταν το προς νηοψία εμπορικό πλοίο σταματήσει η ομάδα επίσκεψης επιβιβάζεται αυτού είτε εκ πλαγιοδέτησης είτε με βενζινάκατο του πολεμικού που μεταβαίνει σ΄ αυτό. Στο εμπορικό ανέρχονται οι 2 Αξιωματικοί, ο σηματωρός ναύτης και το άγημα αν τούτο κριθεί αναγκαίο από τους Αξιωματικούς, που ως επι το πλείστον ανέρχεται.

Οι επισκεπτόμενοι ερευνούν κατ΄ αρχή, μήπως το εμπορικό πλοίο είναι εξοπλισμένο και παραβιάζει ουδετερότητα της σημαίας του, στη συνέχεια αναζητούν αναγκαίες πληροφορίες και προβαίνουν στον έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου προς συναγωγή των αναγκαίων πορισμάτων. Εάν παρά ταύτα από τις ενέργειες αυτές ο "επισκεπτόμενος αξιωματικός", δεν σχηματίσει σαφή αντίληψη για την εθνικότητα πλοίου, του υπ΄ αυτού μεταφερομένου φορτίου και της ορθότητας της ακολουθούμενης πορείας του πλοίου προβαίνει σε νηοψία, δηλαδή σε έρευνα του πλοίου, με την ελπίδα να προκύψουν στοιχεί ικανά να διαφωτίσουν πλήρως αυτόν.

Σε περίπτωση που βρεθεί οτιδήποτε μεμπτό αναφέρεται στον Κυβερνήτη του Πολεμικού Πλοίου ενώ ταυτόχρονα συντάσσεται έκθεση διαπιστώσεων και το εμπορικό οδηγείται όπου διαταχθεί είτε αυτοδύναμα είτε ρυμουλκούμενο. Διαφορετικά συντάσσεται (καθαρή) έκθεση και επιτρέπεται η συνέχιση του πλου του.