Ναυτιλιακό έγγραφο

(Ανακατεύθυνση από Έγγραφα πλοίου)

Γενικά με τον όρο Ναυτιλιακά έγγραφα ή έγγραφα πλοίου (Ship's papers) καθιερώθηκε να αποκαλούνται τα απαραίτητα βιβλία και πιστοποιητικά που υποχρεούται να τηρεί και να φέρει ένα πλοίο, είτε κατ΄ επιταγή της νομοθεσίας, είτε γιατί καθιερώθηκαν από τη ναυτιλιακή τακτική και πρακτική.

Τα αποκαλούμενα Ναυτιλιακά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Δ.Ν.Δ., είναι:

 1. Έγγραφο εθνικότητας,
 2. Πιστοποιητικό καταμετρήσεως,
 3. Πιστοποιητικό ασφάλειας,
 4. Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης,
 5. Ναυτολόγιο,
 6. Ημερολόγιο Γεφύρας,
 7. Ημερολόγιο Μηχανής,
 8. Ημερολόγιο Ασυρμάτου
 9. Ποινολόγιο,
 10. Βιβλίο πετρελαίου,
 11. Πιστοποιητικό εξαρτισμού.

Επίσης άλλα ναυτιλιακά έγγραφα εκ της ναυτιλιακής τακτικής και πρακτικής είναι:

 1. Πιστοποιητικό μυοκτονίας,
 2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης),
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής κατάστασης,
 4. Πιστοποιητικό (καταμέτρησης) τελών διέλευσης Διωρύγων,
 5. Πιστοποιητικό Υποθηκών,
 6. Άδεια απόπλου (προηγούμενου λιμένα),
 7. Ασφαλιστήριο κινδύνου ρύπανσης,
 8. Ναυλοσύμφωνο,
 9. Διατακτική φορτίου,
 10. Διασάφηση φορτίου κλπ.