Διοίκηση Επιχειρήσεων

(Ανακατεύθυνση από Διοίκηση επιχειρήσεων)

Η διοίκηση επιχειρήσεων (επίσης γνωστή ως διαχείριση επιχειρήσεων) είναι η διοίκηση μιας εμπορικής επιχείρησης. Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εποπτείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Από την άποψη της Διαχείρισης και της Ηγεσίας, καλύπτει επίσης τομείς που περιλαμβάνουν διαχείριση κτιρίων γραφείων, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Σχεδιασμός, Διοίκηση και Διαχείριση Έργου, Τεχνολογία πληροφοριών, Έρευνα και Ανάπτυξη, Μάρκετινγκ κ.ά.

Παραπομπές

Επεξεργασία