Η Διόκλεια ήταν μια αρχαία πόλη της Φρυγίας της Μικράς Ασίας. Βρισκόταν στην δυτική Φρυγία, περίπου μεταξύ των Κάδων με το Κοτύαιον και τους Πτολεμηνούς. Την πόλη αναφέρει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος ως Δόκελα. Στο σημείο αυτό ο Ramsay υποστήριξε ότι ο τύπος Διόκλεια είναι μετεξέλιξη του τύπου Δόκελα, όπως ακριβώς συνέβη και στην Δοκλέα της Δαλματίας που έγινε επίσης Διόκλεια. Θα μπορούσε όμως ο τύπος Δόκελα να είναι εσφαλμένος. Η πόλη έκοψε αυτόνομα νομίσματα της εποχής του Ελεγάβαλου με την επιγραφή ΔΙΟΚΛΕΑΝΩΝ.ΜΟΙΕΑΝΩΝ. Στην Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος (451) (είχε επίσκοπο τον Εύανδρο) και την Κωνσταντινουπόλεως (553), η πόλη αναφέρεται ως Διοκλητιανούπολις.

Πρόκειται για την σημερινή Αχιρχισάρ (Ahırhisar) της Τουρκίας.


ΠηγέςΕπεξεργασία