Το Δουκάτο της Βραβάντης ήταν κράτος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα σημερινά κράτη Βέλγιο και Ολλανδία. Η περιοχή της περιελάμβανε τις σημερινές Βελγικές επαρχίες της Φλαμανδικής Βραβάντης, της Βαλλωνικής Βραβάντης, της Αμβέρσας, τη Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας και τη Ολλανδική επαρχία της Βόρειας Βραβάντης. Περαιτέρω περιελάμβανε τις λεγόμενες Landen van Overmaas («Χώρες πέραν του Μεύση»), μια περιοχή περίπου ισοδύναμο με το νότιο τμήμα της Ολλανδικής επαρχίας του Λιμβουργίας, καθώς και τη γερμανική Χέρτσογκενρατ (Herzogenrath).

Δουκάτο της Βραβάντης

1183-1795

Το οικόσημο του δουκάτου της Βραβάντης

Το δουκάτο της Βραβάντης περίπου στα 1350

Πρωτεύουσα Λέουβεν (1183-1267),
Βρυξέλλες (1267-1795)

Γλώσσες Ολλανδικά, Βαλλωνικά

Θρησκεία Ρωμαιοκαθολικός Χριστιανισμός

Πολίτευμα Δουκάτο

Επόμενο κράτος Γαλλική Δημοκρατία

Η εθνική σημαία του Βελγίου περιλαμβάνει τα χρώματα του οικοσήμου της Βραβάντης: μαύρο, κίτρινο και κόκκινο.

Στη Ρωμαϊκή εποχή η περιοχή, που βρίσκεται στις ρωμαϊκές επαρχίες της Βελγικής Γαλατίας και της Κάτω Γερμανίας, κατοικήθηκε από τους Βέλγες, οι οποίοι ήταν Κελτικής ή Γερμανικής προέλευσης. Στο τέλος της Ρωμαϊκής περιόδου κατακτήθηκαν από τους Φράγκους.

Η Βραβάντη ήταν το κέντρο των Κάτω Χώρων μέχρι τη διάσπαση λόγω της Ολλανδικής Επανάστασης. Οι σημαντικότερες πόλεις της ήταν Βρυξέλλες (Brussel/Bruxelles), Αμβέρσα (Antwerpen), Λέουβεν (Leuven), Μπρέντα (Breda), σ-Χερτόχενμπος ('s-Hertogenbosch) και Λιρ (Lier). Η πόλη Μέχελεν (Mechelen) ήταν μέρος της Αρχοντιάς της Μέχελεν, περικλείστου εδάφους στη Βραβάντη.

Παραπομπές

Επεξεργασία