Στράτευμα

οργανωμένες δυνάμεις οι οποίες έχουν ως σκοπό την διεξαγωγή πολέμου
(Ανακατεύθυνση από Εθνική Άμυνα)

Ο στρατός ή αλλιώς στράτευμα είναι το σύνολο των οργανωμένων δυνάμεων που σκοπό έχουν την διεξαγωγή πολέμου. Τα στρατεύματα χωρίζονται ανάλογα με το πεδίο των επιχειρήσεων τους σε: Στρατός Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό. Κάθε πεδίο έχει δική του ιεραρχία, προσωπικό και στολή. Συνήθως τα στρατεύματα διαφορετικών πεδίων συναντώνται είτε σε παρελάσεις εν καιρώ ειρήνης, είτε σε θέατρα επιχειρήσεων εν καιρώ πολέμου. Τα στρατεύματα αναγνωρίζονται από πολλούς ως η αμυντική συγκρότηση ενός έθνους.

Στρατεύματα ανά τον κόσμο
  Χωρίς ένοπλες δυνάμεις
  Επαγγελματικός/εθελοντικός στρατός
  Επιλεκτική στράτευση (λιγότερο από 20%)
  Προς κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης
  Υποχρεωτική στράτευση πολιτών

Ιεραρχία των Στρατευμάτων

Επεξεργασία
 
Ελληνικό Πολεμικό Στράτευμα πεζικού.

Τα στρατεύματα σε όλα τα κράτη έχουν την ίδια ιεραρχία:

Ονομασία Στρατεύματος Αριθμός Στρατεύματος Διοικητής Στρατεύματος
Ημιομάδα 3 Στρατιώτης, Υποδεκανέας
Ομάδα 10 Δεκανέας, Λοχίας, Επιλοχίας, Αρχιλοχίας
Διμοιρία 30 Ανθυπασπιστής, Ανθυπολοχαγός, Υπολοχαγός
Λόχος 100 Υπολοχαγός, Πρωθυπολοχαγός, Λοχαγός, Επιλοχαγός, Υποταγματάρχης, Ταγματάρχης
Τάγμα 300 Υποταγματάρχης, Ταγματάρχης, Αντισυνταγματάρχης
Σύνταγμα 1,000 Συνταγματάρχης
Ταξιαρχία 3,000 Συνταγματάρχης, Ταξίαρχος
Μεραρχία 10,000 Υποστράτηγος
Σώμα Στρατού 30,000 Αντιστράτηγος
Στρατιά 100,000 Αντιστράτηγος, Στρατηγός, Αρχιστράτηγος
Ομάδα Στρατιών 400,000 Στρατηγός, Αρχιστράτηγος, Στρατάρχης
Πολεμικό Θέατρο 1,000,000 Στρατάρχης, Στρατηλάτης

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Military στο Wikimedia Commons