Αντιρρησίας συνείδησης είναι το άτομο που αρνείται να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας όπου είναι πολίτης, λόγω της συνείδησής του, με βάση τις θρησκευτικές, ηθικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις του.

Μνημείο για τους αντιρρησίες της στρατιωτικής υπηρεσίας λόγω συνείδησης, οι οποίοι «καθιέρωσαν και υποστηρίζουν το δικαίωμα στην άρνηση του φόνου». Tavistock Square, Λονδίνο.

Σε ορισμένες από τις χώρες όπου η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική, δίνεται η δυνατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να προσφέρουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Για το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τους αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα βλέπε το άρθρο Αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα.