Μαγνητική δυναμική γραμμή: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεωρούνται <u>κλειστές και μη τεμνόμενες</u>. Τούτο σημαίνει πως από ένα σημείο του πεδίου διέρχεται μία μονο δυναμική γραμμή. Επίσης ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μια επιφάνεια εμβαδού 1 cm<sup>2</sup> (τετρ.εκατ.) που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς αυτές σε κάποιο σημείο του πεδίου είναι ίσος με την ένταση του πεδίου στο σημείο αυτό.
 
===Μαγνητική δυναμική γραμήγραμμή ομοειδούς μαγνητικού πεδίου===
Σύμφωνα με τα παραπάνω, περί των μαγνητικών γραμμών και λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι η ένταση ενός ομογενούς μαγνητικού πεδρίου* είναι σε όλα του τα σημεία ίδια, εύκολα συμπεραίνεται ότι οι μαγνητικές γραμμές σ΄ ένα ομογενές πεδίο θα είναι παράλληλες και θα ισαπέχουν.
:(*) Ομογενές μαγνητικό πεδίο σχηματίζεται, για παράδειγμα, μεταξύ των πόλων ενός πεταλοειδούς μαγνήτη ή στο εσωτερικό ενός πηνίου όταν διαρρέεται αυτό από ηλεκτρικό ρεύμα.