Γενετική των πληθυσμών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
<math>p^2+2pq+q^2 = 1</math> όπου p² είναι η προβλεπόμενη συχνότητα ομόζυγων επικρατών γονιδίων, 2pq είναι η προβλεπόμενη συχνότητα ετερόζυγων γονιδίων και q² είναι η προβλεπόμενη συχνότητα ομόζυγων υπολειπόμενων γονιδίων.
 
==Παραπομές==
<references />
 
== Πηγές ==
 
* J. Beatty. "The synthesis and the synthetic theory" in Integrating Scientific Disciplines, edited by W. Bechtel and Nijhoff. Dordrecht, 1986.
* {{cite journal | last = Buston | first = PM | coauthors = ''et al.'' | year = 2007 | title = Are clownfish groups composed of close relatives? An analysis of microsatellite DNA variation in ''Amphiprion percula'' | journal = Molecular Ecology | volume = 12 | pages = 733-742}}