Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα - Άλλες γλώσσες