Νοσηλευτής / ρια είναι ο επαγγελματίας υγείας που μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.α.) ασχολείται με την φροντίδα, την ασφάλεια και την αποκατάσταση της υγείας ατόμων που πάσχουν από κάποια οξεία ή χρόνια πάθηση. Ασχολείται επίσης με την πρόληψη των ασθενειών και την αντιμετώπιση επειγουσών ιατρικών και νοσηλευτικών καταστάσεων, καθώς και την διεξαγωγή έρευνας για την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης.
Ο Νοσηλευτής / ρια μπορεί να έχει και ειδική εκπαίδευση εάν το επιθυμεί σε μια από τις εξής 4 ειδικότητες:

  • Παθολογική Νοσηλευτική.
  • Χειρουργική Νοσηλευτική.
  • Παιδιατρική Νοσηλευτική.
  • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

Οι νοσηλευτικές ειδικότητες αναμένεται σύντομα να αυξηθούν από 4 σε 8 με την προσθήκη και 11 εξειδικεύσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Η διάρκεια απόκτησης για τις ειδικότητες αναμένεται να είναι οι 18 μήνες, ενώ για τις εξειδικεύσεις οι 6 μήνες.

ΕκπαίδευσηΕπεξεργασία

Για να θεωρείται κάποιος νοσηλευτής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών τετραετούς φοίτησης.

Οι κάτοχοι άλλων άλλων τίτλων σπουδών (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ , κ.λπ) θεωρούνται Βοηθοί νοσηλευτικής και όχι νοσηλευτές, ενώ δεν έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, ούτε τα ίδια καθήκοντα με τους νοσηλευτές. Συνήθως η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια.

Οι Πτυχιούχοι Νοσηλευτές (μόνο από Α.Ε.Ι) είναι οι μόνοι που έχουν δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc in Nursing) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD in Nursing) σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΑΔιΠ και τις διεθνείς αξιολογήσεις[1] το κορυφαίο τμήμα νοσηλευτικής Α.Ε.Ι αποτελεί το τμήμα νοσηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α, διότι προσφέρει ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση με πρακτική άσκηση, ενώ τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά του προγράμματα θεωρούνται από τα κορυφαία στις Επιστήμες Υγείας Πανελλαδικά.

Περιβάλλον ενασχόλησης

Ο Νοσηλευτής/ρια , ανάλογα με την εκπαίδευσή του μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία (δημόσια - ιδιωτικά), κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία και εργαστήρια, φαρμακεία, φυσικοθεραπευτήρια, σε τομείς υγείας ασφαλιστικών οργανισμών, γηροκομεία (οίκοι ευγηρίας), καπή (κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων), ιδρύματα σε παιδικές κατασκηνώσεις, οργανωμένα κάμπινγκ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικά λουτρά, σε αγροτικό ή ημιαστικό ιατρείο, κολέγια, πανεπιστήμια, πλοία, ως σχολικός νοσηλευτής/ρια, σε (δημόσια - ιδιωτικά - ειδικά σχολεία), ως πλήρωμα ασθενοφόρου (Ε.Κ.Α.Β), πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι των (δήμων), σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους - ιδιωτικούς - ειδικούς), αθλητικά κέντρα (όμιλος)και μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρεία για το προσωπικό, στην έρευνα και στον πολιτικό σχεδιασμό στο χώρο της υγείας, ως εκπαιδευτής υποψήφιων αδελφών νοσοκόμων, ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα στους ασθενείς, ή τέλος μπορεί επίσης να ασκήσει το επάγγελμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Συλλογικός φορέας των νοσηλευτών είναι η ΕΝΕ.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσλαμβάνεται από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο όπου οι συνθήκες ποικίλουν.

Δημοφιλέστερες Νοσηλευτικές Εκδώσεις:Επεξεργασία