Βερεγγάριος Ραϋμόνδος Β΄ της Βαρκελώνης - Άλλες γλώσσες