Γεώργιος Πλανταγενέτης, 1ος δούκας του Κλάρενς - Άλλες γλώσσες