Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου - Άλλες γλώσσες