Δουκάτο της Κουρλάνδης και της Σεμιγαλλίας - Άλλες γλώσσες