Ελληνισμός (Ελληνική εθνική θρησκεία) - Άλλες γλώσσες