Ιωάννης, κοντόσταυλος της Πορτογαλίας - Άλλες γλώσσες