Μπλανς της Βουργουνδίας, κόμισσα της Σαβοΐας - Άλλες γλώσσες