Η Εισαγγελία αποτελεί Δικαστική Αρχή, η οποία εκπροσωπεί την εκτελεστική εξουσία της Πολιτείας, ενώπιον των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή δίκης.

Η Εισαγγελία θεωρείται θεσμός ενιαίος και εκ του λόγου αυτού μπορεί ο εκπρόσωπος της Αρχής αυτής, ο Εισαγγελέας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δίκης να αντικατασταθεί από τον Αντιεισαγγελέα.

Είναι η "καθ' ύλη" αρμόδια υπηρεσία, που ασκεί την ποινική δίωξη αυτεπάγγελτα ή κατ' έγκληση.