Απογραφές Πληθυσμού
← 1845 1848 → 1853

Η ελληνική απογραφή του 1848 ήταν η δωδέκατη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους. Ο πληθυσμός της χώρας ήταν σύμφωνα με την απογραφή 986.731 κάτοικοι και παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη του απογραφή του 1845 κατά 26.495 κατοίκους. Η συνολική έκταση του Βασιλείου ήταν κατά την απογραφή 47.516 τ.χλμ. και περιελάμβανε την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα καθώς και τις Κυκλάδες. Η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 20,8 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στην απογραφή συλλέχθηκαν στοιχεία μόνο για το φύλο και την ηλικία, καθώς τότε ενδιέφερε τις αρχές μόνο η εξακρίβωση του αριθμού του πληθυσμού και όχι τα κοινωνικοοικονομικά του χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής δημοσιεύτηκαν το 1850.