Στην ελληνική μυθολογία ο Εναροφόρος ήταν γιος του Ιπποκόοντα, δηλαδή ένας από τους 12 «Ιπποκοωντίδες». Ο Εναροφόρος θέλησε να απαγάγει με τη βία τη, νεαρή τότε, εξαδέλφη του Ωραία Ελένη. Για τον λόγο αυτό, ο πατέρας της και θείος του Εναροφόρου, ο Τυνδάρεως, προκειμένου να προστατεύσει τη θυγατέρα του την εμπιστεύθηκε στον Θησέα (κατ' άλλους ο Θησέας και ο Πειρίθους απήγαγαν την Ελένη). Ο Εναροφόρος αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969