Εξάγραμμα (γεωμετρία)

αστεροειδές πολύγωνο έξι πλευρών
Κανονικό εξάγραμμα

Ένα κανονικό εξάγραμμα
Πλευρές και κορυφές 6
Schläfli a{6}, {6/2}, 2{3} ή {{3}}
Coxeter-Dynkin  ή 
Συμμετρία Διεδρική D6
Εσωτερική γωνία 60°
Διπλό πολύγωνο το ίδιο
Ιδιότητες αστεροειδές, ένωση, κυκλικό, ισόπλευρο, ισογώνιο, ισότοξο

Το εξάγραμμα είναι ένα γεωμετρικό αστεροειδές σχήμα έξι σημείων, που αποδίδεται ως σύμβολο Schläfli {6/2}, 2{3} ή {{3}}. Είναι η ένωση δύο ισόπλευρων τριγώνων, που η τομή τους είναι ένα κανονικό εξάγωνο. Συχνά αναφέρεται και ως «άστρο του Δαβίδ».

Θεωρία ομάδων Επεξεργασία

Στα μαθηματικά, το ριζικό σύστημα στην απλή ομάδα Lie G2 της θεωρίας ομάδων είναι της μορφής ενός εξάγραμμου.

 

Κατασκευή με διαβήτη και κανόνα Επεξεργασία

Ένα άστρο έξι σημείων, όπως το εξάγωνο, μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας διαβήτη και κανόνα.

Άλλα εξαγράμματα Επεξεργασία

Άλλα εξαγράμματα που μπορούν να κατασκευαστούν με μονοκονδυλιά.

D2 συμμετρία
μονοκονδυλιά
D3 συμμετρία
ισογώνιο
D3 συμμετρία
ισότοξο
           

Παραπομπές Επεξεργασία


Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Branko Grünbaum and G. C. Shephard; Tilings and Patterns, New York: W. H. Freeman & Co., (1987), ISBN 0-7167-1193-1.
  • Branko Grünbaum; Polyhedra with Hollow Faces, Proc of NATO-ASI Conference on Polytopes ... etc. (Toronto 1993), ed T. Bisztriczky et al., Kluwer Academic (1994) pp. 43–70.
  • Graham, Dr. O.J. The Six-Pointed Star: Its Origin and Usage 4th ed. Toronto: The Free Press 777, 2001. ISBN 0-9689383-0-2
  • Wessely, l.c. pp. 31, 112

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία