Ισόπλευρο τρίγωνο

είδος τριγώνου

Ισόπλευρο τρίγωνο στη γεωμετρία είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο στο οποίο όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους. Δηλαδή όλες οι πλευρές και οι γωνιές του είναι ίσες.

Ισόπλευρο τρίγωνο και τα στοιχεία του

Το ισόπλευρο τρίγωνο στην ευκλείδεια γεωμετρίαΕπεξεργασία

  • Οι γωνίες ενός ισόπλευρου τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους με άνοιγμα 60°( ).
  • Έστω α η πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου. Το ύψος του έχει μήκος:  
  • Τότε το εμβαδόν του δίνεται από τον τύπο: