Ισόπλευρο τρίγωνο

είδος τριγώνου

Στη γεωμετρία, ισόπλευρο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο στο οποίο όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους. Στην ευκλείδεια γεωμετρία, ένα ισόπλευρο τρίγωνο εκτός από όλες τις πλευρές του, έχει και όλες τις γωνίες του ίσες, με μέτρο 60° η καθεμιά. Αποτελεί ένα από τα κανονικά πολύγωνα και για αυτό αναφέρεται και ως κανονικό τρίγωνο.

Ισόπλευρο τρίγωνο και τα στοιχεία του

Το ισόπλευρο τρίγωνο στην ευκλείδεια γεωμετρίαΕπεξεργασία

  • Οι γωνίες ενός ισόπλευρου τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους με μέτρο 60°( ).
  • Έστω α η πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου. Το ύψος του έχει μήκος:  
  • Τότε το εμβαδόν του δίνεται από τον τύπο: