Ύψος τριγώνου

ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει την μία κορυφή ενός τριγώνου με την απέναντι πλευρά και είναι κάθετη σε αυτή

Στην γεωμετρία, το ύψος ενός τριγώνου ως προς μία κορυφή είναι το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει αυτή την κορυφή προς την απέναντι πλευρά και είναι κάθετο σε αυτή. Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη τα οποία συντρέχουν στο σημείο που ονομάζεται ορθόκεντρο.[1][2][3][4] Τα ύψη συνήθως συμβολίζονται ως ή αντίστοιχα.

Το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην κορυφή .

Ορθόκεντρο τριγώνου Επεξεργασία

Θεώρημα —  Σε κάθε τρίγωνο  , τα ύψη   συντρέχουν.

Το ορθόκεντρο για ένα οξυγώνιο, ένα ορθογώνιο και ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο.


Ιδιότητες Επεξεργασία

 • (Ευθεία του Όιλερ) Το βαρύκεντρο  , το ορθόκεντρο   και το περίκεντρο   είναι συγγραμμικά και  .
 • (Κύκλος του Όιλερ) Το σημεία  , τα μέσα των   και τα μέσα των πλευρών ανήκουν στον ίδιο κύκλο.
 • (Θεώρημα Νάγκελ) Αν   είναι το περίκεντρο του τριγώνου, τότε
 ,   και  .
 • Το συμμετρικό σημείο του ορθόκεντρου ως προς κάθε μία από τις πλευρές είναι σημείο του περιγεγραμμένου κύκλου.[1]: 77 [2]: 270 
 • Το συμμετρικό σημείο του ορθόκεντρου ως προς το μέσο κάθε μίας από τις πλευρές του είναι σημείο του περιγεγραμμένου κύκλου.[1]: 76 
 • Το ορθόκεντρο είναι το σημείο   που ελαχιστοποιεί την ακόλουθη συνάρτηση:[5]
 .

Μετρικές σχέσεις Επεξεργασία

 ,
όπου   είναι η ημιπερίμετρος.
 ,   και  .
 • Έστω   το εμβαδό του τριγώνου και  , τότε[4]: 47 
 ,
και αν  , τότε
 .
 
 ,
 ,
 ,
 .
 • Για τα ύψη  , ισχύει ότι
  •  ,
  •  .
  •  .
 • Αν   η διάμεσος τριγώνου   με  , τότε
 .
 • Αν   η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου και   οι ακτίνες των παρεγγεγραμμένων κύκλων, τότε[4]: 46 
 ,
 ,
 .

Ανισοτικές σχέσεις Επεξεργασία

Σε κάθε τρίγωνο   με   έχουμε ότι:

 
 
Το ορθικό τρίγωνο   του  .

Ορθικό τρίγωνο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Ορθικό τρίγωνο

Το τρίγωνο   λέγεται ορθικό (ή αλλιώς ποδικό) τρίγωνο του τριγώνου  .

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 1,2 Ταβανλης, Χ. Επίπεδος Γεωμετρία. Αθήνα: Ι. Χιωτελη. 
 2. 2,0 2,1 Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Θεωρητική Γεωμετρία. Αθήνα: Πέτρου Γ. Τόγκα. 
 3. Αλεξίου, Κ. Τ. (1975). Θεωρητική Γεωμετρία: Τεύχος Α'. Αθήνα. 
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Πανάκης, Ιωάννης (1974). Μαθηματικά Δ',Ε',ΣΤ' Γυμνασίου Τόμος Δεύτερος. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 
 5. Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste; Laurent, Pierre-Jean (2015). «A characterization by optimization of the orthocenter of a triangle». Elemente der Mathematik 70 (2): 45–48. doi:10.4171/EM/273. 
 6. Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Ευθύγραμμος τριγωνομετρία. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Γ. Τόγκα. 
 7. Τόγκας, Πέτρος Γ. Ασκήσεις και προβλήματα τριγωνομετρίας. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Γ. Τόγκα. 
 8. Bogomolny, Alexander. «Distance between the Orthocenter and Circumcenter». Cut the Knot. Ανακτήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023. 
 9. Yiu, Paul. «Advanced Euclidean Geometry» (PDF). Department of Mathematics, Florida Atlantic University. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 13 Φεβρουαρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023.