Μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος

ευθεία που διέρχεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος κι είναι κάθετη προς αυτό

Στην ευκλείδεια γεωμετρία, η μεσοκάθετη ευθεία ή απλά μεσοκάθετη (ή αλλιώς μεσοκάθετος) ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι μια ευθεία που διέρχεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος και είναι κάθετη σε αυτό.[1]:40[2]:70-72

Η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.

Η μεσοκάθετη ως γεωμετρικός τόπος

Επεξεργασία

Θεώρημα — Η μεσοκάθετη ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος.

Αναλυτική γεωμετρία

Επεξεργασία

Έστω   και   δύο σημεία του επιπέδου. Τότε η εξίσωση της ευθείας της μεσοκαθέτου δίνεται από τον τύπο

 ,

καθώς η ευθεία διέρχεται από το το μέσο   του   και έχει κλίση

 

ως κάθετη στο  .

Γεωμετρική κατασκευή

Επεξεργασία
  1. Με τον διαβήτη χαράζουμε δύο κύκλους με κέντρα τα   και   και ακτίνα  .
  2. Βρίσκουμε τα σημεία τομής   και   των δύο κύκλων.
  3. Η ευθεία που ενώνει τα   και   είναι η μεσοκάθετος του  .
Βήμα 1ο
Βήμα 2ο
Βήμα 3ο

Μεσοκάθετοι τριγώνου

Επεξεργασία
 
Οι μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το περίκεντρο.

Θεώρημα — Οι μεσοκάθετοι των τριών πλευρών ενός τριγώνου τέμνονται στο ίδιο σημείο. Το σημείο αυτό είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου και ονομάζεται περίκεντρο.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ταβανλής, Χ. Επίπεδος Γεωμετρία. Αθήνα: Ι. Χιωτελη. 
  2. Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Θεωρητική Γεωμετρία. Αθήνα: Πέτρου Γ. Τόγκα.