Ορθή γωνία

γωνία 90 μοιρών

Στη γεωμετρία και τριγωνομετρία, ορθή γωνία είναι η γωνία μοιρών ακτινίων).[1]:57[2]:37

Μια ορθή γωνία ισούται με 90 μοίρες.

Η ορθή γωνία προκύπτει όταν διχοτομήσουμε την ευθεία γωνία και αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του πλήρους κύκλου. Αν προσθέσουμε δύο συμπληρωματικές γωνίες, τότε πάλι λαμβάνουμε μία ορθή γωνία.

Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ορίζεται ως το τρίγωνο που έχει μια ορθή γωνία. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ορίζεται ως το παραλληλόγραμμο που έχει όλες του τις γωνίες ορθές.

Άμεσα σχετιζόμενες και σημαντικές γεωμετρικές έννοιες είναι η καθετότητα (δύο γραμμές είναι κάθετες όταν σχηματίζουν ορθή γωνία στο σημείο τομής τους) και η ορθογωνιότητα (η οποία είναι έννοια που ορίζεται σε διανυσματικούς χώρους, δύο διανύσματα είναι ορθογώνια όταν το εσωτερικό γινόμενο τους ισούται με μηδέν).

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Θεωρητική Γεωμετρία. Αθήνα: Πέτρου Γ. Τόγκα. 
  2. Νικολάου, Νικόλαος Δ. (1973). Θεωρητική Γεωμετρία. 1973: Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων.