Συμπληρωματικές γωνίες

Δύο γωνίες με άθροισμα 90 μοίρες.

Στην γεωμετρία, δύο γωνίες λέγονται συμπληρωματικές αν το άθροισμα τους μας δίνει μία ορθή γωνία (ή αντίστοιχα ή ). Κάθε μία από τις δύο λέγεται συμπληρωματική της άλλης.[1]:176[2]:39[3]:21

Δύο συμπληρωματικές γωνίες και .

Παραδείγματα Επεξεργασία

 • Οι γωνίες   και   είναι συμπληρωματικές, καθώς  .
 • Οι γωνίες   και   είναι συμπληρωματικές, καθώς  .
 • Οι γωνίες   και   είναι συμπληρωματικές, καθώς  .
 • Οι γωνίες   και   είναι συμπληρωματικές, καθώς  .
 • Οι γωνίες   και   είναι συμπληρωματικές, καθώς  .

Ιδιότητες Επεξεργασία

 
Οι δύο μη-ορθές γωνίες   και   σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι συμπληρωματικές.

Για οποιεσδήποτε δύο συμπληρωματικές γωνίες   και   ισχύει ότι:[4]:190-191[5]:9-10

 • Το ημίτονο της μίας ισούται με το συνημίτονο της άλλης. Δηλαδή,   και  .
 • Η εφαπτομένη της μίας ισούται με την συνεφαπτομένη της άλλης. Δηλαδή,   και   (όταν καμία από τις δύο δεν είναι  ).

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Βανδουλάκης, Ι.· Καλλιγάς, Χ.· Μαρκάκης, Ν.· Φερεντίνος, Σ. Μαθηματικά Α' Γυμνασίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος". ISBN 978-960-06-2670-4. 
 2. Ταβανλη, Χ. Επίπεδος Γεωμετρία 1. Αθήνα: Ι. Χιωτέλης. 
 3. Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Θεωρητική Γεωμετρία. Αθήνα: Πέτρου Γ. Τόγκα Ο.Ε. 
 4. Κατσαργύρης, Βασίλειος· Παπασταυρίδης, Σταύρος· Πολύζος, Γεώργιος· Σβέρκος, Ανδρέας (1991). Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος". 
 5. Τόγκας, Πέτρος Γ. (1957). Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία. Αθήνα: Πέτρου Γ. Τόγκα Ο.Ε.