Επιμεριστική ιδιότητα ονομάζεται μια ιδιότητα μερικών μαθηματικών πράξεων. Αυτή η ιδιότητα αφορά δύο πράξεις (πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό).

Απεικόνιση της ιδιότητας στους θετικούς αριθμούς.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιμεριστική ιδιότητα χαρακτηρίζει συνήθως τους διανυσματικούς χώρους. Η επιμεριστική ιδιότητα συνοψίζονται συμβολικά στην εξής ταυτότητα:

Συνήθως τα β,γ είναι δύο ίδιου είδους στοιχεία, όπως αριθμοί, διανύσματα, φυσικά μεγέθη, χημικά στοιχεία, ένα είδος πρόσθεσης αυτών των στοιχείων, ένα είδος πολλαπλασιασμού και α ένας φυσικός, ακέραιος, ρητός, πραγματικός ή μιγαδικός αριθμός ή ένα στοιχείο του ίδιου είδους ή διαφορετικού είδους με τα β,γ.

Στην άλγεβρα Μπουλ ισχύει και η αντίστροφη επιμεριστική ιδιότητα: