Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ερινεός.

Ο Ερινεός ήταν αρχαία πόλη της Δωρίδας χτισμένη στην κοιλάδα της Γραβιάς, ανάμεσα στα όρη Οίτη, Παρνασσός και Γκιώνα. Πιθανόν βρισκόταν στην θέση που είναι χτισμένη σήμερα η Γραβιά. Ο Ερινεός ήταν μία από τις τέσσερις πόλεις που ίδρυσαν οι Δωριείς στην περιοχή της σημερινής κοιλάδας της Γραβίας, γύρω από τον Πίνδο ποταμό, και αποτέλεσαν την Δωρική Τετράπολη.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία