Τα ευρωομολόγα ή ομόλογα σταθερότητας προτάθηκαν ως κρατικά ομόλογα που θα εκδίδονται σε ευρώ από κοινού από τα 19 κράτη της ευρωζώνης. Η ιδέα τέθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους 2009-2012. Τα ευρωομόλογα θα είναι επενδύσεις χρέους όπου ένας επενδυτής δανείζει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, στο σύνολο της ευρωζώνης, το οποίο στη συνέχεια προωθεί τα χρήματα σε μεμονωμένες κυβερνήσεις.

Δείτε ακόμη

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία