Εφραίμ

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

ΠρόσωπαΕπεξεργασία

Το όνομα Εφραίμ μπορεί να αναφέρεται σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα της Εκκλησίας:

Επίσης στα πρόσωπα:

Άλλες χρήσεις του ονόματος είναι:

Δρυμός ΕφραίμΕπεξεργασία

Αναφέρεται μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη, στο Β΄ Βασιλέων 18:6, ως το μέρος όπου δώθηκε βιαιότατη μάχη μεταξύ του Δαβίδ και του Αβεσσαλώμ, και στην οποία σκοτώθηκε ο τελευταίος από τον Ιωάβ, ο οποίος και σκότωσε όλους τους αιχμαλώτους. Βρίσκεται ανατολικά της Ιορδανίας, όχι μακριά από την πόλη Μαναΐν, και ήταν μέρος του μεγάλου δάσους του Γαλαάδ.

ΤοποθεσίεςΕπεξεργασία

Το όνομα Εφραίμ εμφανίζεται μία μόνο φορά στην Καινή Διαθήκη, ως το όνομα μιας πόλης κοντά στην έρημο, όπου κατέφυγε ο Ιησούς με τους μαθητές του για να κρυφτεί από τους Εβραίους.

54 Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. -Κατά Ιωάννη 11:54

Πρόκειται για το σύγχρονο χωριό Ταΐμπε.

Επίσης, υπάρχει ο οικισμός Εφραίμ στη Βουλγαρία.

Πύλη ΕφραίμΕπεξεργασία

Η Πύλη Εφραίμ ήτνα μια πύλη της Ιερουσαλήμ, η οποία αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη τέσσερεις φορές (Βασιλείων Δ΄ 14:13, Παραλειπομένων Β΄ 25:23, Νεεμίας 8:16, Νεεμίας 12:39). Βρισκόταν στο βόρειο τείχος, και λεγόταν έτσι γιατί οδηγούσε στην περιοχή του Εφραίμ. Μπορεί να ταυτίζεται με την Πύλη του Βενιαμίν, γιατί οδηγούσε επίσης και σε εκείνη την περιοχή.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.