Ζενιθιακή απόσταση (Zenith distance) (Ζ) χαρακτηρίζεται στην αστρονομία και αστρονομική ναυτιλία η απόσταση ενός ουράνιου σώματος από το Ζενίθ που μετριέται επί του κάθετου κύκλου του και αποτελεί το συμπλήρωμα του αληθούς ύψους (Ηλ) του από τον μαθηματικό ορίζοντα.
Όπου Ζ + Ηλ = 90°, επίσης Ζ = 90° - Ηλ καθώς και Ηλ = 90° - Ζ.