Στην ελληνική μυθολογία η Ηγησάνδρα, όπως αναφέρεται από τον Φερεκύδη (Σχόλια εις Ομήρου Οδύσσειαν, δ 22), ήταν θυγατέρα του Αμύκλα, ιδρυτή και βασιλιά της ομώνυμης πόλεως της Λακωνίας, και της Διομήδης, κόρης του Λαπίθη. Από τον πατέρα της, η Ηγησάνδρα ήταν εγγονή του Λακεδαίμονα και ανηψιά της Ευρυδίκης. Αδελφές της Ηγησάνδρας ήταν η Λαοδάμεια ή Λεάνειρα και η Δάφνη, ενώ αδελφοί της οι Κυνόρτας, Υάκινθος, Άργαλος και Άρπαγος.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969