Θέμα Λογγοβαρδίας

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Λογγοβαρδίας αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε παραδοσιακά για τις κτήσεις των Λομβαρδών, με τον χρονικογράφο Θεοφάνη τον Ομολογητή να κάνει διάκριση μεταξύ «Μεγάλης Λογγοβαρδίας», δηλαδή το Βασίλειο των Λομβαρδών στη βόρεια Ιταλία, και «Μικρής Λογγοβαρδίας», που περιλάμβανε τη νότια Ιταλία, με τα Λομβαρδικά δουκάτα Μπενεβέντο, Σπολέτο, Σελέρνο και Κάπουα, τις βυζαντινές κτήσεις και τις πόλεις-κράτη (Νεάπολις, Γκαέτα και Αμάλφι) υπό βυζαντινή φεουδαρχία.[1][2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Kazhdan 1991, σελίδες 1249–1250.
  2. Pertusi 1952, σελ. 181