Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα επτά κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

Τα θεσμικά όργανα διακρίνονται από τα συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε ακόμη

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Consolidated versions of Treaty on European Union and of Treaty on the Functioning of the European Union» (PDF). Eur-lex. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2009. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία