Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αγγλικά: European Council) είναι το κατεξοχήν διακυβερνητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάδοχο των συνόδων κορυφής και αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Council of the EU and European Council.svg
Ίδρυση1961 (ανεπίσημα)
1993 (επίσημα)
ΤύποςΣυλλογική προεδρία της ΕΕ
ΈδραΚτίριο Europa, Βρυξέλλες
ΠρόεδροςΣαρλ Μισέλ
Μητρική οργάνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ιστότοποςconsilium.europa.eu/el/

Η καθιέρωση του Συμβουλίου συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού το Δεκέμβριο του 1974, μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εσταίν. Παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κατοχυρώθηκε συμβατικά ως όργανο παρά μόνο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία το θεσπίζει ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη προβλέπει (άρθρο 4) ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς της.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι συνεπικουρούνται στο έργο τους από άλλο ένα μέλος της Επιτροπής και από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (και άλλες δύο άτυπα) υπό την προεδρία του αρχηγού του κράτους ή της κυβέρνησης που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αυξημένο ρόλο επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας και στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή ανήκουν στην σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρίσταται και ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ.

Η εναρκτήρια σύνοδος έγινε στο Δουβλίνο στις 10-11.3.1975 κατά τη διάρκεια της πρώτης ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου. Κατά προσέγγιση λάμβαναν χώρα τρεις ετήσιες σύνοδοι σε αντίθεση με τις σημερινές τέσσερις και πλέον συνόδους.

Αυτός ο θεσμός διαφέρει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως Συμβούλιο Υπουργών ή απλά Συμβούλιο. Επίσης δεν πρέπει να συγχέεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949 με έδρα το Στρασβούργο και δεν αποτελεί όργανο της ΕΕ.

ΣύνθεσηΕπεξεργασία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών παράλληλα με τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής (και οι δύο χωρίς δικαίωμα ψήφου). Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ο ανά κράτος Υπουργός Εξωτερικών καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδευόμενοι από ένα άλλο μέλος της Επιτροπής. Ωστόσο, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό έχει διακοπεί, καθώς το μέγεθος του σώματος έχει γίνει κάπως ευρύ μετά την επιτυχή ένταξη των νέων κρατών μελών στην Ένωση.

Οι συνεδριάσεις μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλους προσκεκλημένους, όπως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όποτε απαιτείται. Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει και είναι υπεύθυνος για οργανωτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει επίσης με μια εναρκτήρια ομιλία που περιγράφει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό άλλων ατόμων που εργάζονται στα παρασκήνια. Οι περισσότεροι από αυτούς, ωστόσο, δεν επιτρέπονται στην αίθουσα συνεδριάσεων, εκτός από δύο αντιπροσώπους ανά κράτος για την αναμετάδοση μηνυμάτων. Με το πάτημα ενός κουμπιού, τα μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν συμβουλές από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο στην ομάδα "Antici", η οποία βρίσκεται σε ένα διπλανό δωμάτιο. Η ομάδα αποτελείται από διπλωμάτες και βοηθούς που μεταφέρουν πληροφορίες και αιτήματα. Οι διερμηνείς απαιτούνται επίσης για συναντήσεις καθώς επιτρέπεται στα μέλη να μιλούν στις γλώσσες τους. Δεδομένου ότι η σύνθεση δεν ορίζεται με ακρίβεια, ορισμένα κράτη που έχουν κατανομή της εκτελεστικής εξουσίας μπορεί να δυσκολεύονται να αποφασίσουν ποιος θα συμμετάσχει στις συναντήσεις.

Σύνοδος κορυφής της ευρωζώνηςΕπεξεργασία

Στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σύνοδοι κορυφής της ευρωζώνης παρέχουν στρατηγικούς προσανατολισμούς για την οικονομική πολιτική των χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

Η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης παρέχει κατευθύνσεις πολιτικής για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται ο συντονισμός όλων των σχετικών τομέων πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Η διεξαγωγή τακτικών συζητήσεων υψηλού επιπέδου για τις συγκεκριμένες ευθύνες που συνδέονται με τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ επιτρέπει μεταξύ άλλων στις χώρες που ανήκουν σε αυτήν να συνεκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών τους.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα της ζώνης του ευρώ έχουν πολιτική και οικονομική σημασία για όλες τις χώρες της ΕΕ, συζητούνται τακτικά και κατά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΕπεξεργασία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία για μια άπαξ ανανεούμενη θητεία δυόμισι ετών. Ο Πρόεδρος πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η θέση δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης για τον ακριβή ρόλο της. Πριν από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η Προεδρία κατανέμετο σύμφωνα με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜέληΕπεξεργασία

Κράτος - Μέλος Εκπρόσωπος Μέλος από
 
Ευρωπαϊκή Ένωση
  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ
(ΕΛΚ - Πολιτική Πλατφόρμα)
1 Δεκεμβρίου 2014
 
Ευρωπαϊκή Ένωση
  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
(ΕΛΚ - Χριστιανικό Κοινωνικό Λαϊκό Κόμμα)
1 Νοεμβρίου 2014
 
Δημοκρατία της Αυστρίας
  Ομοσπονδιακός Καγκελάριος
Μπριγκίτε Μπίρλαϊν
(Ανεξάρτητη)
1 Ιουνίου 2019
 
Βασίλειο του Βελγίου
  Πρωθυπουργός
Σαρλ Μισέλ
(ALDE - Μεταρρυθμιστικό Κίνημα)
11 Οκτωβρίου 2014
 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας
  Πρωθυπουργός
Μπόικο Μπορίσοφ
(ΕΛΚ - Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας)
4 Μαΐου 2017
 
Δημοκρατία της Κροατίας
  Πρωθυπουργός
Αντρέι Πλένκοβιτς
(ΕΛΚ - Κροατική Δημοκρατική Ένωση)
19 Οκτωβρίου 2016
 
Κυπριακή Δημοκρατία
  Πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης
(ΕΛΚ - Δημοκρατικός Συναγερμός)
28 Φεβρουαρίου 2013
 
Τσεχική Δημοκρατία
  Πρωθυπουργός
Αντρέι Μπάμπις
(ALDE - Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών 2011)
13 Δεκεμβρίου 2017
 
Βασίλειο της Δανίας
  Πρωθυπουργός
Μέττε Φρεντέρικσεν
(ΕΣΚ - Σοσιαλδημοκράτες)
26 Ιουνίου 2019
 
Δημοκρατία της Εσθονίας
  Πρωθυπουργός
Γιούρι Ράτας
(ALDE - Εσθονικό Κεντρώο Κόμμα)
23 Νοεμβρίου 2016
 
Δημοκρατία της Φινλανδίας
  Πρωθυπουργός
Άντι Ρίνε
(ΕΣΚ - Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Φινλανδίας)
6 Ιουνίου 2019
 
Γαλλική Δημοκρατία
  Πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν
(Ανεξάρτητος - La République En Marche!)
14 Μαΐου 2017
 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
  Ομοσπονδιακός Καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ
(ΕΛΚ - Χριστιανοδημοκρατική Ένωση)
22 Νοεμβρίου 2005
 
Ελληνική Δημοκρατία
  Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
(ΕΛΚ - Νέα Δημοκρατία)
8 Ιουλίου 2019
 
Ουγγαρία
  Πρωθυπουργός
Βίκτορ Όρμπαν
(ΕΛΚ - Fidesz)
29 Μαΐου 2010
 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
  Πρωθυπουργός
Λίο Βαράντκαρ
(ΕΛΚ - Φάιν Γκέιλ)
14 Ιουνίου 2017
 
Ιταλική Δημοκρατία
  Πρωθυπουργός
Τζουζέπε Κόντε
(Ανεξάρτητος)
14 Μαΐου 2017
 
Δημοκρατία της Λετονίας
  Πρωθυπουργός
Κριστιάνις Κάρινς
(ΕΛΚ - Ενότητα)
23 Ιανουαρίου 2019
 
Δημοκρατία της Λιθουανίας
  Πρόεδρος
Γκιτάνας Ναουσέντα
(Ανεξάρτητος)
12 Ιουλίου 2019
 
Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου
  Πρωθυπουργός
Σαβιέ Μπετέλ
(ALDE - Δημοκρατικό Κόμμα)
4 Δεκεμβρίου 2013
 
Δημοκρατία της Μάλτας
  Πρωθυπουργός
Τζόζεφ Μούσκατ
(ΕΣΚ - Εργατικό Κόμμα)
11 Μαρτίου 2013
 
Βασίλειο των Κάτω Χωρών
  Πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε
(ΕΛΚ - Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία)
11 Οκτωβρίου 2010
 
Δημοκρατία της Πολωνίας
  Πρωθυπουργός
Ματέους Μοραβιέτσκι
(ACRE - Νόμος και Δικαιοσύνη)
11 Δεκεμβρίου 2017
 
Πορτογαλική Δημοκρατία
  Πρωθυπουργός
Αντόνιο Κόστα
(ΕΣΚ - Σοσιαλιστικό Κόμμα)
26 Νοεμβρίου 2015
 
Ρουμανία
  Πρόεδρος
Κλάους Γιοχάνις
(ΕΛΚ - Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα)
21 Δεκεμβρίου 20114
 
Δημοκρατία της Σλοβακίας
  Πρωθυπουργός
Πέτερ Πελεγκρίνι
(ΕΣΚ - Κατεύθυνση/ Κοινωνική Δημοκρατία)
22 Μαρτίου 2018
 
Δημοκρατία της Σλοβενίας
  Πρωθυπουργός
Μάριαν Σάρετς
(ALDE - Κατάλογος του Μάριαν Σάρετς)
13 Σεπτεμβρίου 2018
 
Βασίλειο της Ισπανίας
  Πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ
(ΕΣΚ - Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα)
2 Ιουνίου 2018
 
Βασίλειο της Σουηδίας
  Πρωθυπουργός
Στέφαν Λεβέν
(ΕΣΚ - Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα)
3 Οκτωβρίου 2014
 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βορείου Ιρλανδίας
  Πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον
(ACRE - Συντηρητικό Κόμμα)
24 Ιουλίου 2019

Πολιτικά ΚόμματαΕπεξεργασία

Σχεδόν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μέλη ενός πολιτικού κόμματος σε εθνικό επίπεδο και τα περισσότερα από αυτά είναι μέλη πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά συχνά πραγματοποιούν προκαταρκτικές συναντήσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τους, πριν από τις συνεδριάσεις τους. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κράτη της ΕΕ και όχι από τα πολιτικά κόμματα και οι αποφάσεις γίνονται γενικά σε αυτές τις γραμμές, αν και η ιδεολογική ευθυγράμμιση μπορεί να χρωματίσει τις πολιτικές συμφωνίες και την επιλογή των διορισμών (όπως ο πρόεδρός τους).

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει τον αριθμό των ηγετών που συνδέονται με κάθε μέρος και το συνολικό βάρος τους.

Κόμμα Αριθμός Μελών
  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 9 + 2 (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα 7
  Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 6
Ανεξάρτητοι 4
  Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη 2

ΕικόνεςΕπεξεργασία

ΛογότυποΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία