Με την ονομασία Θησαυρός της Κεφαλληνίας (1935) φέρεται ένα σύνολο αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που βρέθηκε – κατασχέθηκε στη Σάμη της Κεφαλληνίας το 1935, εξ ου και η ονομασία του.

Συγκεκριμένα ο θησαυρός αυτός αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου θησαυρού που δυστυχώς χάθηκε. Ο υφιστάμενος αυτός θησαυρός περιλαμβάνει 50 αργυρούς στατήρες που δίνουν μια εξαιρετική εικόνα της κυκλοφορίας των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων στον δυτικό ελλαδικό χώρο περίπου τον 3ο αιώνα π.Χ. στον οποίο και ανάγεται η χρονολόγηση του θησαυρού.

Ανάμεσα στους στατήρες αυτούς περιλαμβάνονται και κοπές που έχουν γίνει σε αρχαίες πόλεις της Ηπείρου μεταξύ των οποίων του Ανακτορίου, του Θυρρείου, του Δυρραχείου και κάποιων νήσων του Ιονίου όπως της Λευκάδας και της Κέρκυρας. Εξ αυτών ιδιαίτερο νομισματικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στατήρες της Κορίνθου που απεικονίζουν την Αθηνά και τον Πήγασο, οι αποκαλούμενοι «πόλοι», που χαρακτηρίζονται νομίσματα ευρείας αποδοχής και μεγάλης κυκλοφορίας της εποχής τους.
Μάλιστα διαπιστώνεται πως οι τότε αποικίες της Κορίνθου, στους στατήρες που έκοψαν αυτές, υιοθέτησαν το ίδιο εικονογραφικό τύπο των νομισμάτων της μητρόπολής τους προσθέτοντας η κάθε μία το δικό της ακροφώνημα του ονόματός τους. Έτσι στους πόλους που περιλαμβάνει ο θησαυρός διαπιστώνονται αυτοί που κόπηκαν στη Λευκάδα που φέρουν το γράμμα Λ, ή του Θυρρείου που φέρουν το Θ, του Δυρραχίου το Δ και του Ανακτορίου με το Α.

Κατά τους νομισματολόγους προσδιοριζόμενη χρονολογία απόκρυψης του συγκεκριμένου θησαυρού προσδιορίζεται περί το 300 - 250 π.Χ. Ο Θησαυρός αυτός βρίσκεται σήμερα στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και περιλαμβάνεται στη κύρια σειρά θησαυρών νομισμάτων που εκθέτονται μόνιμα ως αντιπροσωπευτικός του είδους του, έναντι πολλών άλλων που η έκθεσή τους είναι περιοδική.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Σημειώσεις ξενάγησης Νομισματικού Μουσείου Αθηνών" 2010.