Το Θυραίο ήταν πολίχνη της αρχαίας Αρκαδίας.

Για την πολίχνη ξέρουμε ελάχιστα και αυτά από τον Παυσανία που πέρασε από εκεί αφού η θέση της δεν έχει βρεθεί. Ιδρύθηκε από τον Θυρεάτη γιο τού Λυκάων[1]. Όταν πέρασε ο Παυσανίας βρήκε μόνο ερείπια , βρισκόταν κοντά στην Υψούντα,(Στεμνίτσα),σε δάσος με άγρια θηρία στους πρόποδες του όρους Υψούντα. Οι γύρω από αυτή κώμες ήταν και αυτές ερειπωμένες. [2]

Αναφορές Επεξεργασία

  1. καὶ ἡ Θυρέα ἐν τῇ Ἀργολίδι γῇ καὶ ὁ Θυρεάτης καλούμενος κόλπος ἀπὸ τοῦ Θυραίου τούτου τὰ ὀνόματα ἐσχήκασιΠαυσανία Αρκαδικά
  2. ἐρείπια δὲ πόλεων καὶ ἄλλα, Θυραίου μὲν σταδίοις πέντε ἀπωτέρω Παρωρίας καὶ δέκα, τὰ δὲ Ὑψοῦντός ἐστιν ἐν ὄρει κειμένῳ μὲν ὑπὲρ τοῦ πεδίου, καλουμένῳ δὲ Ὑψοῦντι. ἡ δὲ Θυραίου τε καὶ Ὑψοῦντος μεταξὺ ὀρεινὴ πᾶσά ἐστι καὶ θηριώδης: Λυκάονος δὲ εἶναι Θυραῖόν τε καὶ Ὑψοῦντα προεδήλωσεν ἡμῖν ὁ λόγος.Παυσανία Αρκαδικά